Jeesuksen Kristuksen äärettömän sovituksen ansiosta meillä kuolevaisilla on mahdollisuus jonain päivänä tämän elämän jälkeen tulla Jumalan kaltaiseksi. Ajatus saattaa vaikuttaa röyhkeältä, mutta myöhempien aikojen pyhät uskovat tämän olevan mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen avulla.

”Lorenzo Snow – – sanaili tunnetun mietteen: ’Kuten ihminen nyt on, Jumala kerran oli: Kuten Jumala nyt on, ihminen voi joskus olla.’ Hyvin vähän on ilmoitettu koskien mietteen ensimmäistä puoliskoa, ja sen seurauksena vain vähän opetetaan.” Mutta toisesta puoliskosta on tullut yksi kaikkein olennaisimpia oppejamme.

Mihin Jumalan kaltaiseksi tulemisen oppi pohjautuu?

Joskus tätä oppia kutsutaan myös jumalallistumiseksi tai teoosiksi. Teoosin käsite ei ole uusi idea. Sitä käsitellään myös Raamatussa.

Raamattu esimerkiksi opettaa, että Kristus antaa meille kaiken elämään ja jumaluuteen kuuluvan, sekä lupaa meille osuuden jumalallisesta luonnosta (2 Piet. 1:3-4). Toisaalta viitataan siihen, että jos olemme Jumalan lapsia yhdessä Kristuksen kanssa, olemme myös perillisiä Hänen kanssaan ja meidät voidaan kirkastaa kuten Hänet (Room. 8:16). Ilmestyskirjassa kerrotaan, että uskolliset Kristus korottaa istumaan valtaistuimellaan (Ilm. 3:21).

Millä tavoin jumalallistumisen oppi näyttäytyy muissa uskonnoissa?

Myöhempien aikojen pyhät eivät ole yksin uskossaan teoosiin. Varhaisessa kristillisyydessä ajatusta opetettiin ja kommentoitiin yleisesti. Kreikkalaisortodoksisen kirkon isät ovat puhuneet siitä teoksissaan aivan uskonnon alkuajoista lähtien.

Jotkut näistä varhaisista kirkon isistä kirjoittivat: Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihmisestä voisi tulla Jumala (Athanasius, De incarcatione 54,3, cf. Contra Arianos1.39). Herramme Jeesus Kristus äärettömän rakkautensa kautta, tuli sellaiseksi kuin me olemme, jotta Hän voisi saattaa meidät olemaan sitä, mitä Hän on (Iranaeus, Adversus Haereses vol. 5). Mitä ihminen on, Kristus oli halukas olemaan – jotta ihminen voisi myös olla sitä, mitä Kristus on (Cyprian of Carthage, Treatise VI). Jumala loi meidät, jotta voisimme olla ’osallisina jumalallisesta luonnosta’ ja jakaa Hänen iankaikkisuutensa, ja että voisimme tulla Hänen kaltaisikseen armosta, jumalallistumisen kautta (Maximus the Confessor, Various Texts 1:42). Jumala… on luonut kaiken, jotta ihminen voisi pelastua ja tulla jumalaksi (Anthony the Great, On the Character of Men and on the Virtuous Life 168).

Edellisien esimerkkien kaltaisia lainauksia löytyy paljon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki nämä varhaiset oppi-isät olisivat olleet yksimielisiä toistensa tai meidän kanssamme nykyään siitä, mitä jumalallistuminen tarkalleen ottaen pitää sisällään.

Miksi jumalallistumisen opista on tullut tabu?

Tämä alunperin yleinen ajatus jäi ajan kuluessa taka-alalle. Yhtenä syynä olivat varhaisen kirkon opetukset Jumalan luonteesta ja Hänen luomuksistaan. Nämä levensivät kuilua meidän olemuksemme ja Jumalan olemuksen välillä. Ihmiset päätyivät lopulta pitämään teoosin ajatusta samana kuin uskoisi, että omenasta voi eräänä päivänä tulla appelsiini.

Luonnollisesti jotkut ihmiset saattavat huolestua jumallistumisen opista. Sitä saatetaan pitää Jumalaa alentavana. Tad Callister esitti kysymyksen ”Tuleeko Jumalasta heikompi, alempi, vähempi tai syrjäytetty, koska hän on antanut muilla kyvyn tulla hänen kaltaisekseen?”

Callister vastaa seuraavasti: ”Henkilön kyky kunnioittaa ja palvella Jumalaa kasvaa henkilön älyllisen, emotionaalisen, kulttuurisen ja hengellisen valaistumisen kautta. Näin ollen, mitä enemmän tulemme Jumalan kaltaiseksi, sitä suurempi kyky meillä on kunnioittaa Jumalaa. Nostaessaan ihmisiä taivasta kohti, Jumala samalla lisää omaa kunniaansa ja sen myötä tulee ’kunnioitetuksi enemmän,’ ei vähemmän.”

Toisaalta teoosin opin voi ymmärtää haluna korvata Jumala. Myöhempien aikojen pyhät eivät usko sen olevan mahdollista. Se, että pojasta tulee itsestään isä, ei tarkoita, ettei hänellä enää olisi omaa isää. Emme tavoittele Taivaallisen Isän paikan ottamista uskoessamme teoosiin.

Joskus tämän uskomuksen nähdään tekevän myöhempien aikojen pyhistä polyteistisiä. Jos uskomme, että ihmisen on mahdollista tulla Jumalan kaltaiseksi, eikö siitä seuraa, että Jumalia täytyy olla enemmän kuin yksi? Mikäli näin olisi ja jossain päin kosmosta olisi muita jumalia taivaallisten vanhempiemme ja Jeesuksen Kristuksen lisäksi, sillä ei ole meille mitään väliä. He eivät vaikuttaisi meihin millään tavoin.

Miksi myöhempien aikojen pyhät uskovat voivansa tulla Jumalan kaltaiseksi?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että ”Ero ihmisen ja Jumalan välillä on merkittävä, mutta se on asteeseen, ei laatuun perustuva. Se on tammenterhon ja tammen välisen eron kaltainen, tai ruusunnupun ja ruusun, tai pojan ja isän.” (Tad R. Callister, BYU Devotional, Our Identity and our Destiny)

Me todella uskomme, että meidät on luotu Jumalan kuvan mukaan Hänen kaltaisikseen. Näin ollen me olisimme samaa mieltä Phillipin evankeliumin kanssa Nag Hammadin kirjoituksissa: ”Hevonen saa aikaan hevosia, ihminen synnyttää ihmisiä, jumala tuottaa jumalia.” Ehkäpä tämän takia psalmeista luemme ”Olette jumalia, kaikki tyynni korkeimman poikia” (Psalmi 82:6). Uskomme, että jokainen meistä syntyy jumalallisuuden siemen sisällämme.

Uskomme, että Jumala haluaa meidän oppivan sen, mitä Hän tietää ja tekevän sitä, mitä Hän tekee. Sitä varten ajattelemme iankaikkisuuden olevan. Tämä saattaa kuulostamaan pahimmalta harhaopilta ja jumalanpilkalta. Toisaalta se saattaa kuulostaa korkeimmalta palvonnan muodolta. Onko olemassa suurempaa tapaa ylistää Jumalaa kuin kulkea Hänen jalanjäljissään? Onko olemassa mitään niin palkitsevaa Jumalalle kuin kasvattaa meistä Hänen kaltaisiaan?

C.S. Lewis kirjoitti, ”On vakava asia elää mahdollisten jumalien ja jumalattarien seurassa, muistaa, että kaikkein tylsin ja mielenkiinnottomin henkilö, jolle puhut saattaa jonain päivänä olla olento, jota… todella haluaisit palvoa… Ei ole olemassa tavallisia ihmisiä. Et ole koskaan puhunut pelkälle kuolevaiselle.”

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Latter-day Saints Believe They Can Become Gods?, jonka on koonnut sivuston työryhmä.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: