Yleiskonferenssi on mahtava tilaisuus kokoontua maailmanlaajuisesti kuulemaan profeetan ja apostolien, sekä muiden kirkon johtajien sanoja. Teknologian ja Pyhän Hengen välityksellä tunnelma voi omalla kotisohvallamme olla samanlainen kuin paikan päällä. Tässä joitain asioita, joita voimme odottaa ensi viikonlopun konferenssilta.

1. Kristuksen sanoja

Mitä Kristus sanoisi, jos Hän puhuisi meille? Pohdin tätä usein. Opissa ja liitoissa sanotaan ”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut – – minun sanani ei katoa vaan toteutuu täysin; olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama” (OL 1:38).

Yleiskonferenssissa meillä on tilaisuus kuulla Kristuksen puhuvan meille edustajiensa, profeettojen ja apostolien, kautta. Jos Hän itse olisi kanssamme, nämä olisivat niitä asioita, joista Hän puhuisi meille tulevaa puolen vuoden jaksoa varten.

2. Ainutlaatuinen kokemus

Yleiskonferenssi on aina erityinen tapahtuma. Tällä kertaa juhlistamme kuitenkin Ensimmäisen Näyn 200. juhlavuotta. Se on tapahtuma, jossa Joseph Smith näki Taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen vastauksena rukoukseensa.

Viime lokakuun yleiskonferenssissa presidentti Nelson pyysi meitä valmistautumaan tulevaa konferenssia varten sanoen ”Täyttäkää itsenne palautuksen loistavalla valolla. Kun teette niin, ensi huhtikuun yleiskonferenssista tulee paitsi mieleenpainuva myös unohtumaton.”

3. Mahdollisuus saada henkilökohtaista ilmoitusta

Voimme valmistautua yleiskonferenssia varten pohtimalla ja kirjoittamalla etukäteen kysymyksiä, joihin haluaisimme saada vastauksia Herralta. Kun olen toiminut näin, olen usein saanut suoraan vastauksia kysymyksiin puhujien sanojen kautta, mutta olen myös voinut tuntea Pyhän Hengen kautta Herran sanoja henkilökohtaisesti mieleeni tulleina vaikutelmina.

Ilman erästä yleiskonferenssipuhetta lähetystyöni aikana en olisi koskaan päätynyt opiskelemaan opettajaksi, mutta olen varma että tein oikean päätöksen kun hakeuduin tuohon koulutukseen.

4. Erityinen tilaisuus tuntea Pyhän Hengen läsnäoloa

Yleiskonferenssi tarjoaa meille mahdollisuuden kokea vahvasti Pyhän Hengen vaikutusta elämässämme. Konferenssipuheita kuunnellessa voi tuntea täyttyvänsä ilolla, rauhalla ja rakkaudella. Joskus mielemme tuntuu avartuvan, ymmärrys ja näkemys elämästä syventyy.

Parasta on, että voimme nauttia tästä vaikutuksesta videoiden, kirjoitettujen puheiden ja omien muistiinpanojemme kautta myös yleiskonferenssin jälkeen ja kokea tuota rauhaa yhä uudelleen. Erityisesti vaikeina aikoina Pyhän Hengen tuoma lohdutus on todellinen lahja.

5. Kohottavaa musiikkia

Monelle meistä musiikki on tärkeä osa elämäämme. Sen lisäksi, että voimme luoda kotiimme hyvän tunnelman ja jatkaa yleiskonferenssin erityisen Hengen tuntemista kuuntelemalla sen musiikkiesityksiä, ne ovat myös tilaisuus saada vastauksia ja tuntea Jumalan rakkautta meitä kohtaan.

Yleensä yleiskonferenssissa on aina jokin laulu, joka koskettaa minua erityisesti. Lähetystyössä ollessani meillä olimme kokeneet toverini kanssa vaikeita aikoja ja tabernaakkelikuoro esitti juuri sen laulun, jota olin hyräillyt itsekseni viikolla pitääkseni mielialani koholla. Tunsin erityisesti Taivaallisen Isän huolenpidon sen kautta.

6. Todistus profeetan kutsumuksesta

Huolimatta siitä, millä tavoin kuuntelemme yleiskonferenssipuheita, voimme tuntea Pyhän Hengen todistavan meille, että puhujat opettavat Jumalan sanaa. Voimme erityisesti saada Hengen kautta henkilökohtaisen todistuksen siitä, että Jumala on kutsunut profeetan ja apostolit virkoihinsa.

Muistan elävästi, kun nyt jo edesmennyt presidentti Monson hyväksyttiin profeetaksi. Olin tuolloin vaihto-oppilaana Kiinassa, eikä minulla ollut muuta mahdollisuutta huonojen internet-yhteyksien takia kuin ladata konferenssikokous mp3-soittimelleni ja kuunnella puheita jälkikäteen sen kautta. Kokous oli jo pidetty, mutta saatoin selvästi tuntea, että tämä mies todella on Jumalan kutsuma profeetta. Minulle ei jäänyt asiasta epäilystäkään.

7. Kokemus iankaikkisesta perspektiivistä

Mitä oikein tarkoitan? Arjen keskellä on helppo unohtaa se, miltä asiat näyttävät iankaikkisesta näkökulmasta. Mitä Jumalan suunnitelma tarkoittaa juuri minun kohdallani tai mitä minusta voi tulla Kristuksen avulla?

En väitä, että näkisimme asioita koskaan sellaisina kuin Jumala ne näkee, mutta koen, että yleiskonferenssi on yksi mahdollisuus meille kohottautua hieman omaa näkökulmaamme ylemmäs ja saada lisämotivaatiota siihen, mihin meidän tulisi omassa elämässämme pyrkiä tai näkemys siitä, mitä me voimme saavuttaa.

8. Tietoa kirkon toiminnasta maailmanlaajuisesti

Viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana kirkon toiminnassa on tapahtunut paljon muutoksia. Yleiskonferenssin kautta olemme saaneet tietää uusista nuorten ja lasten tavoiteohjelmista, sunnuntain kokousaikataulujen vaihtumisesta ja perheisiin keskittyvän evankeliumin opiskelun tukemisesta. Kun muutoksista ilmoitetaan, voimme tuntea niiden osalta, samoin kuin muistakin asioista, että ne tapahtuvat Herran mielen mukaan.

Eräs näistä maailmanlaajuisesti merkittävistä ilmoituksista on kirkon rakentamien tulevien temppeleiden sijainti. Joko Suomeen tulee toinen?

9. Ymmärrystä pyhistä kirjoituksista

Kirkon johtajat keskittyvät puheissaan opettamaan meitä evankeliumista. Usein he käyttävät lähtökohtanaan edellisen puolen vuoden aikana opiskeltuja pyhien kirjoitusten kohtia ja selittävät näitä. Yleiskonferenssin puheiden kautta voi saada paljon apua pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

10. Ideoita positiivisten ja merkityksellisten asioiden tekemiseen

Osallistuessani yleiskonferenssiin pyrin kirjoittamaan muistiin mieleeni tulevia ajatuksia. Monesti puhuttujen sanojen lisäksi tai niiden seurauksena saan ideoita siihen, mitä tehdä konkreettisesti tai kuinka minun pitäisi soveltaa tätä periaatetta käytännössä.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että saan ajatuksia keneen ystävään olisi hyvä olla yhteydessä, mitä voisin tehdä huolehtiakseni paremmin perheestäni tai kuinka saavuttaa hyviä tuloksia opiskelussani. Kun toteutan näitä asioita käytännössä, tunnen että Herra on tyytyväinen toimintaani ja saan aikaan positiivista muutosta omalta pieneltä osaltani.

11. Toivoa tulevaisuudelle

Yleiskonferenssi on kaiken kaikkiaan tilaisuus tuntea, että Jumala johtaa kirkkoaan ja on tietoinen kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu, että Hän välittää meistä ja haluaa, että voimme olla onnellisia ja tuntea Hänen rakkautensa. Se auttaa meitä tuntemaan Hänen läsnäolonsa elämässämme vahvemmin. Kun tiedämme, että Kristus kulkee vierellämme, meillä on aina toivoa tulevaisuudelle.

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.