Joulun aikana keskitymme usein lahjoihin. Huolimatta niihin uhraamastamme ajasta, energiasta tai rahasta, lahjat eivät usein tuo elämäämme todellista iloa. Taivaallinen Isämme on siunannut meitä monilla asioilla, joista voimme nauttia joulun lisäksi läpi vuoden. Nämä lahjat auttavat meitä tuntemaan syvempää onnea.

Luonto

Kristus loi maan asuinpaikaksemme, Hän teki kaiken meitä varten. Hän teki maailmasta kauniin, jotta voisimme nauttia Hänen kättensä työstä. Hän loi kaiken tarpeellisen, jotta me voisimme elää onnellisina.

Kun kävelen luonnossa huomaan, että on helppo tuntea olevansa lähempänä Jumalaa. Siellä on hyvä rauhoittua ja nähdä asiat oikeassa mittasuhteessa, saada voimaa elämään.

Jokin aika sitten löysin metsän läpi kulkevan reitin lapsen kerhopaikalle. Sen kautta oli ihana lähteä hakemaan pientä kerholaista kotiin. Lumisten puiden reunustamalle tielle jäi jotain ylimääräistä, jota en kaivannut jälkeenpäin. Vaikka matka oli hiukan pitempi kuin autotien viertä kulkeva reittimme, palasimme myös takaisin polkua pitkin.

Keho

Kaiken ympärillämme kukoistavan luonnon lisäksi Jeesus loi meidät. Hän muovasi meistä oman kuvansa kaltaisia. Kehomme on Hengen temppeli. Se on väline omalle hengellemme toteuttaa itseämme ja kasvaa kohti iankaikkisuutta. Se on myös temppeli, jossa voimme tuntea Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta. Sitä kautta meistä voi tulla yhä enemmän Jumalan kaltaisia.

Oletko koskaan ajatellut miten monimutkainen järjestelmä oma kehosi on ja kuinka loistavasti se toimii? Ihmiset yltävät käsittämättömiin suorituksiin harjoitellessaan urheilua, musiikkia tai taidetta. Kehomme mahdollistaa unelmiemme toteuttamisen, olivatpa ne millaisia tahansa. Saamme valtavan paljon iloa kehomme kautta.

Olen aina nauttinut piirtämisestä. Silloin voin kehoni avulla ilmaista mielessäni olevan näkemyksen, jota en välttämättä osaa pukea sanoiksi. Se on mahtavaa. Aina en onnistu tavoittamaan juuri sellaista kuvausta, jonka näen mielessäni. Vaikka joutuisinkin kohtaamaan puutteellisuuteni, sen korvaa ilo uuden luomisesta.

Innoitus

Taivaallinen Isämme hallinnoi koko maailmankaikkeutta. Hänelle se ei sisällä mitään yllättävää tai selvittämätöntä. Voimme saada tietoa Hänestä ja siitä, kuinka voimme olla onnellisia kuten Hän. Tätä tietoa Isämme lähettää meille profeettojen kautta ja vastauksina rukouksiimme.

Kaikki tieto ei ole sidoksissa uskoomme. Jumala voi innoittaa ketä tahansa ymmärtämään asioita, jotka ovat tarpeen edistyäksemme. Jos käsittäisimme täydellisesti lait, joiden mukaan Jumala toimii, uskonnon ja tieteen välillä ei olisi ristiriitoja.

Elämys siitä, että oppii jotain uutta on aina yhtä innostava. Oikeastaan ei ole väliä mihin sisäistetty tieto liittyy, uusien asioiden oivaltaminen tuntuu aina yhtä hienolta. Välillä se on kuin joku raottaisi verhoa Jumalan luo ja saisi vilauksen siitä tiedosta, jota Hänellä on.

Pappeus

Jumala on täydellinen. Sen vuoksi Hän hallitsee täydellisten lakien mukaan ja toimii itse sidottuna niihin. Siksi koko maailmankaikkeus on kuuliainen Hänelle.

Taivaallinen Isämme haluaa meidän kehittyvän Hänen kaltaisikseen ja oppivan toimimaan iankaikkisten lakien mukaan. Hän haluaa, että opimme käyttämään Hänen voimaansa ja tietää, että tarvitsemme sitä myös maanpäällisen elämämme aikana. Hän on antanut voimansa käytettäväksemme sillä ehdolla, että noudatamme Hänen lakejaan parhaan kykymme mukaan. Voimme siis nauttia Jumalan voimasta elämässämme. Sitä kutsutaan pappeudeksi.

Konkreettisimmat esimerkit pappeudesta omassa elämässäni ovat olleet siunaukset, joita olen saanut sen kautta. Joskus olen saanut esimerkiksi apua sairauksiin. Merkityksellisempää minulle on ollut mahdollisuus kuulla Jumalan sanoja henkilökohtaisesti Hänen tyttärenään. Joskus minua on kehotettu toimimaan jonkin asian hyväksi. Joskus olen saanut varoituksen jostakin aiheesta. Aina olen voinut tuntea, että Taivaallinen Isäni on tietoinen tilanteestani ja haluaa auttaa.

Läheiset

Olemme kaikki osa Jumalan perhettä, veljiä ja sisaria keskenämme. Maanpäällisiä perheitä on monenlaisia. Toiset pitävät ystäviään oikeastaan läheisempinä ihmisinä kuin omia perheenjäseniään. Olivatpa meille merkitykselliset ihmissuhteet millaisia tahansa, ne voivat olla ikuisia.

Parhaita muistoja syntyy kun saa jakaa hetkiä rakastamiensa ihmisten kanssa. Minulle nämä ovat välillä pieniä arjen tilanteita, joiden toivoisin kestävän ikuisesti. Ajan pysäyttäminen on tietenkin mahdotonta. Mutta on ihana tietää, että joskus meillä on noista hetkistä täydellinen muisto ja voimme olla aina yhdessä niihin liittyvien ihmisten kanssa.

Jumalan Poika

Suurin lahja, jonka Jumala on antanut meille on Hänen Poikansa. Jeesus tuli maailmaan elääkseen ja kuollakseen puolestamme. Elämänsä aikana Hän toteutti kaikessa Isänsä tahdon.  Täydellisen elämänsä vuoksi Hän pystyi pelastamaan meidät tekemiemme virheiden seurauksilta.

Jeesuksen syntymän ansiosta minulla on toivo siitä, että voin kehittyä paremmaksi kuin tällä hetkellä olen. Voin päästä eroon virheistäni. Hänen ansiostaan minulla on toivo siitä, että voin palata takaisin Taivaallisen Isäni luokse oman perheeni kanssa ja olla yhdessä rakkaitteni kanssa ikuisesti.

Jeesuksen syntymän ansiosta voin tuntea rakkautta. Voin tuntea Jumalan rakkautta itseäni kohtaan. Voin tuntea rakkautta toisia ihmisiä kohtaan ja kun omat kykyni eivät riitä, voin tuntea lahjana Jumalan rakkautta heitä kohtaan.

Jumala on luonut meidät, jotta voisimme olla onnellisia ja työskentelee jatkuvasti sen hyväksi. Hän haluaa meidän nauttivan antamistaan lahjoista.

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.