Artikkeli on osa suomalaisten Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten henkilökohtaista kääntymystä eli uskoontuloa käsittelevää moniosaista julkaisusarjaa. Julkaisusarjan jokaisessa artikkelissa haastateltaville esitetään samat uskoa ja kääntymystä koskevat kysymykset.

 

Kuinka kääntymyksesi alkoi?

Sain Mormonin kirjan ystävältäni. Luin sitä ja se vaikutti minuun syvästi. 

Mitkä asiat johtivat siihen, että päätit mennä kasteelle tai jatkaa kirkossa käymistä?

Lähetyssaarnaajat alkoivat opettamaan minua ja vastasivat kysymyksiini. Sain harmoniaa ja hyvää mieltä elämääni heidän kauttaan. Ymmärsin, että muutos parempaan voi tulla Kristuksen opin kautta. Uskoni Häneen ja halu lähteä muutoksen tielle johtivat minut solmimaan liiton Herran kanssa. Tämän liiton ulkoinen vertauskuva on kaste. Käyn kirkossa sunnuntaisin, että voin uudistaa liittoni sakramentin nauttimisen kautta.

Millä tavoin sait tietää, että asiat, joita kirkossa opetetaan ovat totta?

Lähetyssaarnaajat pyysivät rukoilemaan ja kysymään Jumalalta, onko Mormonin kirja totta ja ovatko ne opetukset tosia, joita he opettivat minulle. Tunsin selkeyttä ja rauhaa mielessäni ja sydämessäni, mikä vahvisti tietoani.

Miksi valitset elää evankeliumin mukaan päivittäin?

Evankeliumi antaa sisimpääni rauhan. Se luo järjestystä elämääni ja tuo iloa. Se on elämäntapani.

Mitä olet saanut elämääsi evankeliumin kautta?

Olen voinut solmia henkilökohtaisen suhteen Vapahtajaani ja olen kokenut Hänen sovitustyönsä olevan totta myös minun kohdallani. Lukemalla Mormonin Kirjaan olen voinut syventää ymmärrystäni Kristuksen sovituksesta.

Miksi kirkkoon kannattaa tutustua?

Kirkkoon kannattaa tutustua pelkästään jo siksi, että voi sen kautta saada kokemusta uskonnosta, joka ei ole valtauskontona Suomessa. Kirkko voi niin halutessamme tarjota hengellistä ja sosiaalista tukea sitä kaipaavalle. Kirkko voi myös tarjota kanavan ihmisläheiselle palvelutyölle ja sitä kautta se antaa merkitystä elämään. Kirkko voi mahdollistaa eheän kuvan oman elämän tarkoituksesta.