Jumala, Taivaan Isä, Luoja, Suurempi Voima…Lähes kaikille uskonnoille on yhteistä uskominen johonkin suurempaan voimaan. Tuota suurta voimaa kutsutaan eri uskonnoissa ja kirkoissa eri nimillä, ja sille annetaan eri ominaisuuksia. Myös monet, jotka eivät ole uskonnollisia, uskovat johonkin itseään suurempaan.

Kristityt kutsuvat suurempaa voimaa Jumalaksi. Raamattu opettaa uskoa Jumalaan. Jokaisella kristityllä on oma henkilökohtainen ajatusmaailmansa siitä, millainen Jumala on.

Tässä tekstissä kerron, mitä minä ajattelen Jumalasta. Käsitykseni perustuu pyhiin kirjoituksiin, Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opetuksiin ja omiin kokemuksiini. Tarkoitukseni ei ole esittää yhtä ainoaa oikeaa näkemystä Jumalasta tai sanoa, että muiden käsitykset ovat vääriä. Haluan vain jakaa, kuka Jumala on minulle.

Jumala on meidän Isämme, me olemme Hänen lapsiaan

Minulle Jumala on rakastava Taivaan Isä. En usko Jumalaan, joka odottaa meidän rankaisemistamme. Uskon Jumalaan, joka rakastaa lapsiaan äärettömän paljon. Uskon, että Hän odottaa meitä kotiin ja Hän tekee kaikkensa, jotta voisimme palata takaisin Hänen luoksensa jonain päivänä.

Koska uskon, että Jumala on isäni, se muokkaa käsitystä itsestäni ja muista ihmisistä. Jokainen ihminen on arvokas, taivaallisen Isän luoma yksilö. Meillä jokaisella on kykyjä ja lahjoja, jotka tekevät meistä ainutlaatuisia. Jokaisella meistä on myös tärkeä tehtävä maan päällä. Me voimme olla siunauksena toinen toisillemme.

Koska kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, se tekee meistä kaikista veljiä ja sisaria. Meillä kaikilla on sama päämäärä päästä takaisin kotiin Taivaan Isän luokse, ja meidän kaikkien tulisi tukea toisiamme siinä.

Todisteita Jumalan olemassaolosta

Tiedän, että Jumala on olemassa, koska olen nähnyt Hänen vaikutuksensa elämässäni. Olen tuntenut Hänen rakkautensa minua kohtaan. Olen saanut vastauksia rukouksiini. Olen nähnyt, kuinka usko Jumalaan on muuttanut muiden ihmisten elämää.

Luonto todistaa minulle Jumalasta. Universumi, planeetat, maat ja meret ovat täydellisessä järjestyksessä, ja kaikki toimii upeasti. Jumala on taiteilija, joka on luonut kaiken.

Pyhät kirjoitukset ja niitä kirjoittaneet profeetat todistavat Jumalasta. Uudessa testamentissa, Vanhassa testamentissa ja Mormonin kirjassa on lukuisia profeettoja, jotka todistavat Jumalan olemassaolosta. Kirjoituksista voimme lukea ihmisistä ja kansoista, joita Jumala on johdattanut.

Uskon, että Jumala on myös tänä aikana kutsunut profeetan, joka todistaa Hänestä. Jumala ei ole lakannut puhumasta ihmisille, vaan hän edelleen puhuu meille sekä profeettojen kautta että henkilökohtaisesti.

Millainen Jumala on?

Jumala on täydellinen. Hänellä on hyviä ominaisuuksia, kuten tietoa, viisautta, armoa ja kärsivällisyyttä. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

Raamatussa opetetaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala näyttää ihmiseltä. Hänellä on fyysinen, kirkastettu ruumis.

Kuinka osoitamme rakkautta Jumalaa kohtaan?

On tärkeää, että tunnemme Jumalan, koska meidän tavoitteenamme täällä maan päällä on päästä takaisin Hänen luokseen ja tulla enemmän Hänen kaltaisekseen. Me voimme oppia tuntemaan Jumalaa, kun me kommunikoimme Hänen kanssaan rukouksessa ja opiskelemme Hänestä pyhien kirjoitusten avulla.

Myös Jumalan käskyjen pitäminen ja muiden ihmisten rakastaminen ovat tärkeitä asioita, kun me haluamme tulla lähemmäs Jumalaa. Näin tekemällä voimme kasvattaa itsessämme niitä hyviä ominaisuuksia, joita myös Taivaan Isällämme on.

Tarkoituksemme täällä maan päällä on palata takaisin Taivaan Isän luokse. Me olemme täällä oppimassa ja saamassa kokemuksia. Me olemme harjoittelemassa iankaikkisuutta varten. Siksi on tärkeää silloin tällöin pysähtyä pohtimaan hengellisiä asioita ja kysyä itseltään: olenko matkalla kotiin?

 

Susanna Koivisto on Seuraa Kristusta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.