Aluksi hyvät uutiset: Suomalaiset Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet puhuvat ja ymmärtävät suomea. Heitä voi, saa ja on jopa suotavaa lähestyä kirkkoon liittyvien kysymysten kanssa omalla äidinkielellämme.

Toisinaan mormonien puheeseen saattaa kuitenkin lipsahtaa varsin erikoisia sanoja, jotka eivät lainkaan tunnu istuvan asiayhteyteen. Esimerkiksi lastensa kirkkokokemuksista kertova äiti voi mainita alkkarin, vaikka hän tuskin tarkoittaa alushousuja.

Jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin, kysymormonilta.fi listasi kolme mormonien usein käyttämää sanaa ja laati niistä kaikille ymmärrettävät suomennokset.


1. Alkkari = Alkeisyhdistys

Kun mormoni sanoo alkkari, hänen ajatuksensa ovat kaukana yhdestäkään vaatekappaleesta. Suomalaisille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille alkkari tarkoittaa lempinimeä Alkeisyhdistykselle eli 3-12-vuotiaiden lasten hengellistä opettamista varten perustetulle järjestölle. Alkeisyhdistyksen toiminta on näkyvintä sunnuntaisin, jolloin kappeleissa kautta maan järjestetään opetustuokioita ikänsä perusteella ryhmiin jaetuille lapsille.


2. Pappari = Pappeuskokous

Papparilla ei tarkoita iäkästä pop-laulajaa eikä sillä liioin ole mitään tekemistä popcornin eli poppareiden kanssa. Mormoneiden puhuessa papparista he viittaavat pappeuskoorumeihin, jotka ovat Jumalalta lähtöisin olevaa voimaa käyttävien miesten ryhmiä. Nämä ryhmät kokoontuvat kappeleissa joka sunnuntai sakramenttikokouksen eli ehtoollisen nauttimisen sisältävän kaikille avoimen tilaisuuden jälkeen.

Toisinaan papparilla saatetaan tarkoittaa myös yleistä pappeuskokousta. Se on kirkon keskuspaikasta Salt Lake Citystä ympäri maailmaa välitettävä kokous, jossa kirkon johtajat antavat neuvoja ja kannustusta erityisesti kaikille pappeuden voimaan oikeutetuille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille.


3. Pappeudenhaltija

Kyse ei ole taruolennosta, joka suippoine korvineen seikkailee J.R. Tolkienin luomassa fantasiamaailmassa. Mormoneille pappeudenhaltija tarkoittaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon miespuolista jäsentä, joka on saanut etuoikeuden palvella Jumalan iankaikkisen valtuuden nimissä. Jos pappeudenhaltija kantaa hänelle suodun etuoikeiden myötä tulevan vastuun, hän voi suorittaa toisten ihmisten pelastuksen kannalta keskeisiä toimituksia kuten kasteita.

 

Artikkelin on kirjoittanut Suvi Peltola.

Kirjoittaja on ammatiltaan toimittaja. Hänet kastettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi vuonna 2009.