Myöhempien aikojen pyhät uskovat viisauden sanana tunnettuun lakiin, jonka Jumala antoi ihmisille ensin ohjeena ja myöhemmin käskynä. Se opettaa meille, mitä ruokia ja aineita meidän tulee ja mitä meidän ei tule käyttää säilyttääksemme kehomme terveyden ja pitääksemme itsemme vapaina riippuvuuksista ja aineista, joilla on pahoja vaikutuksia.

Tämä käsky kieltää joidenkin ihmisille myrkyllisten aineiden käytön, kuten tupakka, alkoholi, huumeet sekä kahvi ja tee. Sen sijaan meidän tulisi syödä terveellistä ruokaa. Näiden viisauden sanaan kuuluvien periaatteiden lisäksi meitä kehotetaan kirkossa harrastamaan liikuntaa, nukkumaan riittävästi ja huolehtimaan kehostamme parhaamme mukaan. Me mormonit uskomme, että fyysinen ruumiimme on pyhä ja sitä tulee kunnioittaa Jumalalta saatuna lahjana. Uudessa Testamentissa 1. Korinttilaiskirje 3:16–17 opettaa tästä asiasta seuraavasti: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te.”

Jumalan antaman terveyslain historia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon alkuaikoina veljet pitivät profeettain koulua, jossa opetettiin evankeliumia. Kirkon miehillä oli tapana polttaa piippua ja syljeskellä lattialle sekä käyttää tupakkamälliä. Usein profeetan tullessa opettamaan heitä, huoneessa leijaili tupakansavu. Tämä ja profeetan vaimon valitus siitä, että hän joutui siivoamaan tuon likaisen lattian, sai profeetan kysymään Herralta viisautta ja tietoa asiaa koskien. Tämän seurauksena Herra ilmoitti viisauden sanan 27.2.1833. Tuo ilmoitus oli ensin kehotus ihmiselle noudattaa tätä ohjetta. Vasta 18 vuotta myöhemmin siitä tuli käsky, kun 9.9.1851 kirkon yleiskonferensissa presidentti Brigham Young esitti, että pyhät tekisivät virallisen liiton noudattaa viisauden sanaa. Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja niin siitä tuli käsky ihmisille.  

Miksi viisauden sanaa kannattaa noudattaa?

Jumala on luvannut, että ihminen, joka elää viisauden sanan mukaista elämää, saa siunauksia terveyttä, voimaa, suojaa pahaa vastaan ja suuremman kyvyn ottaa vastaan hengellisiä totuuksia.

Meidän tulee pitää huolta itsestämme. Kirkon edesmennyt apostoli Boyd K. Packer on opettanut: ”Meidän fyysinen ruumiimme on mielemme työväline. Ihmeellisessä ilmoituksessa, viisauden sanassa, sanotaan, miten me voimme pitää ruumiimme vapaana epäpuhtauksista, jotka saattavat tylsistyttää tai jopa tuhota herkät fyysiset aistit, joita tarvitaan hengelliseen viestintään. Viisauden sana on avain henkilökohtaiseen ilmoitukseen.”

Presidentti Heber J. Grant on sanonut; ”Jos te ja minä haluamme siunaukseksemme elämää, terveyttä, ruumiin ja mielen voimaa, jos me haluamme tuhon enkelin kulkevan meidän ohitsemme kuten hän kulki Israelin lasten ohitse, niin meidän on elettävä viisauden sanan mukaan. Silloin Jumala on sidottu, ja me saamme siunauksia.”

Tämä Herran terveyslaki on luettavissa kokonaisuudessaan Oppi ja liitot –kirjassa luvussa 89. Mieti, kuinka tämän käskyn noudattaminen muuttaisi sinun elämääsi ja ehkä myös perheesi elämää.

 

  • Artikkelin kirjoitti Leena Suorsa.