Profeettamme Russell M. Nelson kutsui kaikki kirkon naiset lukemaan Mormonin kirjan vuoden loppuun mennessä. Kutsu ei ollut ensimmäinen, sillä useat profeetat, elleivät jopa kaikki heistä, ovat todistaneet Mormonin kirjan totuudesta ja pyytäneet lukemaan sitä.

Tartuin itsekin tähän haasteeseen. Samalla tuli pohdittua, kuinka tärkeää Mormonin kirjan lukeminen on. Vastaus löytyy hyvin selkeästi kirjasta itsestään.

Jo Mormonin kirjan kannessa lukee, että kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Tuo on mielestäni paras tiivistys, jonka kirjasta voi antaa. Mormonin kirjan ensimmäisellä sivulla sanotaan, kuinka kirjan tehtävä on saada meidät vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala.

Kirjan johdannossa selitetään, kuinka kirja

  • sisältää iankaikkisen elämän täyteyden
  • kertoo Kristuksen palvelutyöstä Amerikan mantereella
  • selittää evankeliumin oppeja
  • esittää pelastussuunnitelman
  • kertoo, mitä meidän tulee tehdä saadaksemme rauhan

Kirjan kääntänyt Joseph Smith on sanonut, että kirjan avulla pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla. (1. Nefi 6:4–6)

Myös Mormonin kirjan ensimmäinen profeetta Nefi kertoo Mormonin kirjassa, mikä on kirjan tarkoitus.

4 Sillä vakaa tarkoitukseni on, että voisin saada ihmiset tulemaan Abrahamin Jumalan ja Iisakin Jumalan ja Jaakobin Jumalan luokse ja pelastumaan.

5 Sen vuoksi en kirjoita sitä, mikä on mieluisaa maailmalle, vaan sitä, mikä on mieluisaa Jumalalle ja niille, jotka eivät ole maailmasta.

6 Sen vuoksi minä annan jälkeläisilleni käskyn, ettei heidän pidä täyttää näitä levyjä sellaisella, millä ei ole arvoa ihmislapsille.

Koska Mormonin kirjan tarkoitus on kutsua meitä tulemaan Kristuksen luokse, olen asettanut itselleni tavoitteen. Kun luen Mormonin kirjaa alusta loppuun, listaan sieltä löytyviä tapoja, joilla voimme seurata Kristusta. Tähän mennessä, kun olen lukenut kirjaa noin kuukauden ja päässyt sivulle 189, olen löytänyt jo 48 erilaista tapaa.

Vuodenvaihteen jälkeen aion jakaa valmiin listaukseni teille täällä blogissa. Sitä ennen kannustan teitä jokaista tarttumaan Mormonin kirjaan ja etsimään sen sivuilta tapoja seurata Kristusta!

 

Susanna Koivisto on Kysy mormonilta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.