Lauseet ”opettaminen Vapahtajan tavalla” ja ”palveleminen Vapahtajan tavalla” ovat hämmentäneet minua aina. Ymmärrän ohjelmat ja kuinka ne edustavat tapaa, jolla Jeesus haluaa meidän opettavan ja palvelevan, mutta kysyn usein itseltäni: kuinka Jeesus itse teki sen? Mikä oli Hänen tapansa opettaa ja palvella Hänen kuolevaisen palvelutyönsä aikana? Hän vaikutti opettavan lähinnä vertauskuvien kautta ja nuhtelemalla fariseuksia. Hän vaikutti palvelevan lähinnä tekemällä ihmeitä, parantamalla sairaita ja ajamalla pois pahoja henkiä. Esimerkit siitä mitä Jeesus todella teki, eivät auttaneet minua näkemään mitä minun oli tarkoitus tehdä.

Tämä hämmennys sai minut usein tuntemaan, että tein jotain väärin; että epäonnistuin ymmärtämään asian ytimen.

Kun siirrymme kotiopetuksesta ja kotikäyntityöstä palvelutyöhön, on edessämme kysymys: Mitä me tarkalleen ottaen nyt teemme?

Maailmanlaajuisessa kirjeessään jäsenille ensimmäinen presidenttikunta määritteli palvelutyön seuraavasti: ”Palvelutyö on Kristuksen kaltaista toisista välittämistä ja heidän auttamista tyydyttämään sekä hengelliset että ajalliset tarpeensa.” Palvelutyön pitäisi tapahtua ”Kristuksen tavalla” ja olla ”Kristuksen kaltaista”. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Jollakin tapaa sen, mitä Jeesus teki oman palvelutyönsä aikana, täytyy soveltua meihinkin!

Tämän pulman ratkaisemiseksi kävin läpi kaikki ne Jeesuksen teot, joita käsitellään englanninkielisessä Harmony of the Gospels -opiskeluoppaassa. Sitten jaottelin ne kategorioihin palvelutyön perusteella. Tarkastelin sitä, kuinka se, mitä Jeesus teki, voi auttaa minua, ja meitä kaikkia, näkemään mitä meidän pitäisi tehdä palvelemisen suhteen.

Olin ilahtunut tuloksista!

Huomasin, että Jeesuksen palvelutyö ja sen tutkiminen todella auttoi minua löytämään hyödyllisiä vinkkejä siihen, mitä voisin tehdä omassa palvelutyössäni. Se auttoi minua myös ymmärtämään selkeämmin mitä palveleminen Hänen tavallaan todella tarkoittaa.

Tässä seitsemän asiaa, jotka opin Jeesuksen palvelutyöstä ja jotka auttavat minua palvelemaan

1. Ole sosiaalinen, ole ihmisten kanssa

Ensimmäinen tapahtuma, johon Jeesus osallistui Hänen virallisen palvelutyönsä alkamisen jälkeen, oli Kaanaan häät. Siellä Jeesus muutti veden viiniksi.

Yksi kategoria tai toistuva teema Herran palvelutyössä, oli Hänen halukkuutensa olla tekemisissä ihmisten kanssa, niin muodollisesti juhlissa kuin epämuodollisesti ihmisten kotona.

Vau! Minä voin tehdä niin! Minä jopa pidän siitä!

Olen käynyt läpi saman prosessin kuin suurin osa teistä, minun on pitänyt päättää mitä tarkalleen aion tehdä palvelutyöperheideni hyväksi, jos se ei ole vain kuukausittainen ensimmäisen presidenttikunnan sanoma. Kun rukoilin naapurustomme epäaktiivisten ja ei-jäsen-perheiden puolesta, minusta tuntui, että meidän pitäisi järjestää korttelijuhlat.

Ajatelkaapa kaikkia niitä juhlia, joihin Jeesus osallistui – pääsiäisateria, illalliset Marian ja Martan luona, ateria synagogan johtajan kanssa. Hän jopa kutsui Sakkeuksen luokseen ja kertoi hänelle, että Hän tulisi tuona iltana aterioimaan hänen luokseen.

Minä osaan järjestää illalliskutsuja ja tiesin rukouksen ja Hengen kautta, että se oli yksi ensimmäisistä asioista, joita minun pitäisi tehdä.

2. Siivoa temppeli (ota vastaan tehtäviä kirkossa)

Jeesuksen palvelutyön toinen tapahtuma oli temppelin puhdistaminen. Hän teki sen sekä palvelutyönsä alussa että sen lopussa. Jeesukselle oli tärkeää pitää Hänen Isänsä huone hengellisesti ja moraalisesti puhtaana.

”Hmmm,” ajattelin.

Aloin ajatella kuinka aina joskus siivosin kappelilla lauantaiaamuisin. Laskettaisiinko se? Aika ajoin minua pyydetään myös siivoamaan temppelissä.

Okei, siinä mentiin rajoilla. Jeesus ei lakaissut lattioita ja pyyhkinyt pölyjä, mutta siltikin, osa minun opetuslapseuttani ja palvelutyötäni on kirkkorakennusten siisteydestä ja kauneudesta huolehtiminen. Ajattelin viimeisintä keskusteluani erään palvelutyöperheeni kanssa heidän tarpeistaan. Arvatkaapa missä se tapahtui? Jep, siivotessamme kappelirakennusta lauantaiaamuna!

Vaikka temppelin siivoaminen ei olekaan suoraan jotain, jota teen palvelutyöperheideni hyväksi, se on kuitenkin mahdollisuus toimia heidän kanssaan ja siten myös täyttää heidän tarpeensa. Monet kirkon tehtävät ovat tällaisia.

3. Anna henkilökohtaista ohjausta (vieraile ihmisten luona)

Seuraava löytämäni tapahtuma oli Nikodemuksen vierailu. Jeesuksen henkilökohtaiset keskustelut ihmisten kanssa ovat kenties suosikkikategoriani. Kaikenlaiset tarinat näistä tilanteista toistuvat ”Harmony of the Gospels” -opiskeluoppaassa. Joitakin esimerkkejä ovat nainen kaivolla, Martta ja vain yksi tarpeellinen asia, rikas nuorukainen sekä fariseus Simon, joka tuomitsi (syntisen) naisen, joka voiteli Jeesuksen jalat.

Rakastan näitä kertomuksia. Kuinka ne soveltuvat minuun ja palvelutyöhöni? Jeesus antoi ihmisille henkilökohtaista ohjausta. Tämä on luontevaa minulle, sillä teen ohjausta työkseni, ja tehdessäni sitä tehtävässäni, koen sen olevan kaksin verroin palkitsevaa.

Ensimmäisen presidenttikunnan määritelmä palvelutyölle on ”toisten ajallisten ja hengellisten tarpeiden täyttäminen”.

Kuinka voimme tietää, mitä nämä tarpeet mahdollisesti ovat? Kirkon julkaisemien materiaalien mukaan on kaksi suositeltua tapaa. Yksi on kysyä Jumalalta, toinen on kysyä ihmiseltä itseltään.

Aloin ajatella, että toisen tarpeiden täyttäminen alkaa usein keskustelulla siitä, mikä heitä huolettaa. Se voi olla tekstiviesti, keskustelu kasvotusten tai jutustelua kirkon tai temppelin ikkunoiden pesun lomassa. Aloin ymmärtää, että Jeesus keskusteli jatkuvasti ihmisten kanssa heidän huolistaan; hän kuunteli heitä ja puhui heidän kanssaan.

Olin hiljattain viemässä vaimoni kanssa herkkuja naapureillemme osana palvelutyötämme. Huomasin, että aina pysähtyessämme puhumaan ihmisten kanssa, joku tarvitsi empatiaa, tukea ja lohdutusta, ja aina juuri ne oikeat sanat lausuttiin täyttämään nuo tarpeet. Se tapahtuu luonnostaan, kun puhumme ihmisten kanssa ja vierailemme heidän luonaan.

4. Anna siunauksia

Jeesus aika lailla paransi ihmisiä koko päivän, joka päivä, kolmen vuoden ajan. Kuinka minä pystyisin siihen? Sitten ajattelin asiaa uudelleen. Yksi sukulaisi on yksinhuoltajaäiti, joka asuu leskiäitinsä kanssa. He tarvitsevat usein pappeuden siunauksia. Kenties se ei ole aina parantamista, mutta se on melko samanlaista tarkoitukseltaan ja merkitykseltään. Heti ensimmäisen presidenttikunnan sanomien jakamisen jälkeen olen todennäköisesti antanut siunauksia enemmän kuin mitään muuta.

5. Aja paha henki ulos (riisu päältäsi luonnollinen ihminen)

Yksi Jeesuksen usein käyttämä parantamisen muoto, joka on aina askarruttanut minua, on pahojen henkien ulos ajaminen. Olen silloin tällöin siunannut kodin tai henkilön pahan vaikutuksia vastaan. Se on samankaltaista. Mutta sitä ei tapahdu usein.

Sitten aloin ajatella kuinka joka kerta, kun kirkon jäsenet opettavat tai näyttävät esimerkkiä evankeliumin mukaisesta elämästä, se tuo elämääni Hengen pyhittävää vaikutusta. Rakastan kuningas Benjaminin sanoja siitä, kuinka meistä tulee pyhiä. Me nöyrrymme ja Jeesuksen sovituksen ja Hengen vastaanottamisen kautta riisumme päältämme luonnollisen ihmisen. Luonnollinen ihminen on ikään kuin paha henki, joka riivaa meitä kaikkia. Minun täytyy heittää hänet päältäni päivittäin ja joka kerta opettaessani tai palvellessani Jumalan valtakunnassa, autan jotakuta toista tekemään samoin.

Ehkäpä tällä tavoin voimme palvella kuten Vapahtaja palveli.

6. Opeta

Jeesus kertoi tarinoita. Hänellä oli opetustuokioita. Hän saarnasi ja Hän keskusteli evankeliumin aiheista. Hän otti esille profetioita ja kuinka ne olivat toteutumassa. Olen valmistellut elämäni aikana enemmän puheita ja oppiaiheita kuin pystyn laskemaan. En ehkä opeta tarkalleen samalla tavalla kuin Jeesus opetti, mutta opetan paljon. Aivan kuten Jeesuskin, opetan palvelutyössäni ehkä enemmän kuin teen mitään muuta. Todennäköisesti se pätee meihin kaikkiin.

Me suoriudumme paremmin kuin kuvittelimmekaan!

7. Kasvata (vanhemmuus)

Vaikka löytämistäni Jeesuksen palvelutyön kategorioista muitakin voitaisiin soveltaa meidän palvelutyöhömme (rukoileminen, verojen maksamisen kaltaisten kansalaisvelvollisuuksien täyttäminen ja pitkämielisyys), ajattelin yhden olevan erityisesti mainitsemisen arvoinen; se on vanhemmuus.

Vanhemmuus ei välttämättä ole apuyhdistyksen tai vanhinten koorumin alainen tehtävä, mutta se on Jeesuksen tavalla palvelemasta yhtä kaikki.

On totta, ettei Jeesus ollut vanhempi perinteisessä merkityksessä, mutta Hän toimi vanhempana opetuslapsilleen ja lähimain kaikille muillekin. Hänen täytyi ojentaa Pietaria, kun tämä ehdotti, että Jeesus jättäisi ristiinnaulitsemisen väliin. Hänen täytyi oikaista Jaakobia ja Johannesta, kun he kiistelivät siitä, kuka heistä on suurin ja kuka saisi istua Herran vieressä taivaan valtakunnassa. Jeesus oikaisi, ohjeisti ja jopa moitti. Mutta enimmäkseen Hän oli pitkämielinen ja lempeä.

Näen omien lapsieni painivan pienokaistensa kanssa koko päivän, yrittäen jaksaa nukkumaanmenoaikaan asti (päivän paras aika). Mietin mahtavatko he ajatella Jeesuksen lausetta ”antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta luokseni”. Sen alkuosa antaa ymmärtää kyseessä olevan jotain ongelmallista ja vaikeaa, loppu puolestaan viittaa siihen, että kunhan pääset pitkämielisesti loppuun asti, lapset voivat olla myös suureksi iloksi.

Toisetkin Jeesuksen teot soveltuvat vanhemmuuteen, kuten ihmisjoukkojen ruokkiminen ja varoitusten ja neuvojen jakaminen.

Vanhemmat, te palvelette Jeesuksen tavoin joka päivä. Jatkakaa samaan malliin!

 

Mitä Jeesuksen tavoin palveleminen siis on? Se on olemista ihmisten kanssa, kirkontehtävien vastaanottamista, ihmisten luona vierailua ja ohjausta, siunausten antamista, Hengen tuomista ihmisten elämään, luonnollisen ihmisen riisumista heidän sekä itsemme päältä, opettamista ja kasvattamista. Ei lainkaan niin vaikeaa kuin ajattelimme!

Jeesuksen elämä ja palvelutyö eivät ainoastaan tarjoa näkemystä siitä, miten meidän tulisi palvella, Hänen palvelutyönsä on myös rohkaisevaa.

Me suoriudumme yksinkertaisesti paljon paremmin kuin kuvittelimme!

 

Tämän artikkelin on alun perin kirjoittanut Mark D. Clayton ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”7 Things Jesus Did to Minister That We Can Do Too”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company