Perheeni rakastaa Tähtien sota -elokuvia. Tarina on klassinen saaga, jossa hyvä taistelee pahaa vastaan. Yksi suosikkiteemoistani on se, että ihmiset voivat muuttua — jopa todella pahat ihmiset, kuten Darth Vader ja Kylo Ren. Se on virkistävä näkemys maailmassa, joka ylistää kostoa, pimeyttä ja jossa ihmisten nähdään saavan suosiota tekemällä vääriä asioita. “Tähtien sota” osoittaa, että jopa kaikkein kadotetuimmissa sieluissa on jotain hyvää. He voivat valita eri tien, eikä heidän väärien tekojensa tarvitse määritellä heitä ikuisesti. Todellisessa maailmassa tämä on mahdollista tekemällä parannus Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Ja taistelua käydään ihmisten sieluista, ei galaksin herruudesta.

Mutta voimme oppia joitakin asioita Darth Vaderilta, Kylo Renniltä ja muilta henkilöitä “Tähtien sodan” universumissa siitä rohkeudesta, jota vaaditan eri tien valitsemiseen, vakaumuksen saamiseen siitä, että emme ole livenneet liian kauas ja siitä voimasta, joka tulee toisen ihmisen hyvyyteen uskomisesta. Sen sijaan että juhlistamme kostoa ja suosiota, voimme oppia omaksumaan muutoksen voiman. Sallikaa minun selittää.

Mitä parannus on?

Parannus “Tähtien sota” -saagassa (paremman sanan puutteessa) on usein dramaattinen ja sitä seuraa kuolema – ainakin Darth Vaderin ja Kylo Renin tapauksessa. Mutta heidän sydämenmuutoksensa ei tapahtunut silmänräpäyksessä taistelun tuoksinassa, vaan aikaisemmat tapahtumat olivat saaneet heidät miettimään elämäänsä. Samoin käy usein meille. Vain harvoin tapahtuu yksittäisiä ahaa-hetkiä, jolloin sydämemme muuttuu. Useimmiten se on hienovarainen ja toistuva ymmärrys muutoksen tarpeesta. Nuorten voimaksi -ohjekirjassa sanotaan:

Parannus on muutakin kuin pelkästään väärien tekojen tunnustamista. Se on mielen ja sydämen muutos. Siihen sisältyy kääntyminen pois synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen anteeksiannon saamiseksi. Siihen kannustavat rakkaus Jumalaa kohtaan ja vilpitön halu olla kuuliainen Hänen käskyilleen.”

Ja se alkaa muutoksen tarpeen huomaamisesta. Se voi olla syyllisyyden tunne, kehotus tai rakastava huomautus joltain toiselta henkilöltä. Luonteenomaista tälle huomaamiselle on sen hyväksyminen, että nämä käskyt tulevat Jumalalta. Ja se on nykymaailmassa usein vaikeaa.

Jumalan käskyt

Pyhistä kirjoituksista voimme lukea yhä uudelleen, kuinka ihmiset valitsevat pahuuden. Parhaimmillaan he jättävät huomiotta profeettojen kehotukset parannuksen tekoon ja pahimmillaan he karkottavat ja tappavat Herran palvelijoita. Vanhin D. Todd Christoffersson selitti:

“…parannuksen sanoma ole useinkaan tervetullut. Jotkut väittävät, että jos Jumala on olemassa, Hän ei aseta meille mitään todellisia vaatimuksia (ks. Alma 18:5). Toiset väittävät, että rakastava Jumala antaa anteeksi kaikki synnit pelkästään tunnustamisen ehdolla, tai jos synnistä on todella olemassa jokin rangaistus, ”Jumala antaa meille muutaman raipaniskun, ja lopulta meidät pelastetaan Jumalan valtakuntaan” (2. Nefi 28:8). Toiset kieltävät Korihorin lailla Kristuksen ja kaiken sellaisen kuin synnin olemassaolon. Heidän oppinsa on, että arvot, normit ja jopa totuus ovat kaikki suhteellisia. Niinpä sitä, mitä ihminen sitten pitääkin oikeana itselleen, eivät muut voi tuomita vääräksi tai synnilliseksi.”

Kuten Vanhin Christoffersson huomauttaa, nämä filosofiat tuntuvat pintapuolisesti houkuttelevilta, koska ne antavat meille luvan tehdä mitä haluamme ilman huolta seurauksista. Mutta Jumala ei antanut meille päähänpistoihinsa perustuvia käskyjä. Hän antoi meille käskyjä, koska Hän tiesi että kuuliaisuus niitä kohtaan auttaisi meitä löytämään onnen. Ei ohimenevää onnea, vaan iankaikkista.

Pimeän puolen “viekoittelema”

Pyhissä kirjoituksissa opetetaan että kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta. Valoa ja pimeyttä. Makeaa ja karvasta. Onnea ja surua. OIkeaa ja väärää. Ilman vastakohtaisuutta ei olisi valinnan mahdollisuutta. Ja juuri siksi tulimme maan päälle: oppiaksemme seuraamaan Jumalan suunnitelmaa. Ilman houkutuksia ja syntiä, oikeaa ja väärää, ei olisi koetta. Kokeen läpäisemiseen tarvitaan tietoa. Eräs kuvailevimmista lauseista “Tähtien sota” -elokuvassa on, kun Obi-Wan Kenobi kertoo Luke Skywalkerille, että pimeän puolen voima viekoitteli hänen isänsä. Merriam-Websterin sanakirja määrittelee sanan viekoitella seuraavasti:

: houkuttelemista tottelemattomuuteen tai epälojaalisuuteen.

: eksyttämistä yleensä suostuttelemalla tai väärillä lupauksilla.

Anakin Skywalkerille oli opetettu, miten käyttää Voimaa hyvän tekemiseen. Mutta hän harhautui rakastuessaan Padméen ja pelätessään menettävänsä hänet. Ylikansleri Palpatine käytti hyväkseen noita tunteita viekoitellakseen Anakinin Pimeälle puolelle tyhjillä lupauksilla. Valintojensa seurauksena Anakin menetti kaiken rakastamansa. Vanhin Christoffersson sanoi:

Ilman parannusta ei elämässä tapahdu todellista edistymistä tai kohenemista. Uskotteleminen, ettei syntiä ole, ei vähennä sen taakkaa tai tuskaa. Synnin aiheuttama kärsimys ei itsessään muuta mitään paremmaksi. Vain parannus johtaa paremman elämän aurinkoisille ylängöille.”

Saatana tietää tämän ja pyrkii harhauttamaan meitä, jotta emme tekisi parannusta. Joskus hän jopa saa meidät tuntemaan että meidän on liian myöhäistä tehdä parannusta, että olemme jo eksyneet liian kauas. Presidentti Henry B. Eyring opetti:

“Saatana halua meidän olevan yhtä onnettomia kuin hän itse on. Ja hän tietää, että me voimme saavuttaa todellisen onnen vain jos meidät pestään puhtaiksi uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen tekemällä syvää ja jatkuvaa parannusta…” (“Do not Delay”, lokakuu 1999).

Parannus Kristuksen sovituksen kautta

Parannus on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen ja Hänen äärettömän uhrauksensa ansiosta meidän hyväksemme. Vanhin Christoffersson opetti:

“Parannus on mahdollinen vaihtoehto vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Juuri Hänen ääretön uhrinsa ”saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannukseen johtavan uskon” (Alma 34:15). Parannus on välttämätön ehto, ja Kristuksen armo on voima, jolla ”armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset” (Alma 34:16).”

Parannus vaatii uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, syntiemme myöntämisen ja surun tuntemisen niiden takia, hyvityksen niille, joita kohtaan olemme tehneet väärin ja synnin hylkäämisen. Mutta Vanhin Christoffersson varoittaa:

“Yritykset laatia luettelo parannuksen eri vaiheista voivat olla hyödyksi joillekuille, mutta se voi myös johtaa mekaaniseen rasti ruutuun -menettelytapaan, johon ei liity todellista halua tai muutosta. Todellinen parannus ei ole pinnallista.”

Pyhissä kirjoituksissa opetetaan että ne, jotka tekevät todellisen parannuksen,tunnustavat ja hylkäävät syntinsä (OL 58:43).

Todellinen parannus auttaa meitä pehmentämään sydämemme, näkemään hyvää toisissa ja myös näkemään ihmiset sellaisina, kuin Vapahtaja näkee heidät: rakastaen ja myötätuntoisesti. Padmé ja Luke näkivät hyvää Anakin Skywalkerista, joka piileksi Darth Vaderin pahuuden syvyyksissä. Han Solo, Prinsessa Leia ja Rey näkivät Ben Solon hyvyyden Kylo Rennin pahojen tekojen läpi. Eivätkä he koskaan lakanneet toivomasta, että hyvä voittaisi. Kun Darth Vader ja Kylo Ren tekivät päätöksen taistella pahaa vastaan, heidän läheisensä riemuitsivat muutoksesta. He antoivat anteeksi menneen ja ottivat vastaan tulevan. Meidän täytyy tehdä samoin. Vanhin Dieter F. Uchtdorf sanoi:

“Kristuksen puhdas rakkaus voi poistaa silmistämme kaunan ja vihan suomut, mikä sallii meidän nähdä toiset sillä tavalla kuin taivaallinen Isä näkee meidät: vajavaisina ja epätäydellisinä kuolevaisina, joiden mahdollisuudet ja arvo ovat paljon suurempia kuin kykenemme kuvittelemaan. Koska Jumala rakastaa meitä niin paljon, meidänkin täytyy rakastaa toisiamme ja antaa toisillemme anteeksi.”

Ainakin nämä asiat voimme oppia “Tähtien sota” -elokuvista: et koskaan voi tietää, kuka löytää rohkeuden muuttaa tapojaan ja omaksumaan Voiman valoisan puolen ja ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa uudella polulla. Vanhin Uchtdorf sanoi:

Muistakaa, taivas on täynnä niitä, joita yhdistää tämä asia: He ovat saaneet anteeksi. Ja he antavat anteeksi.”

Molemmat vaativat meiltä parannuksen tekoa — ja sen, että annamme toisille mahdollisuuden tehdä samoin. “Tähtien sota” osoittaa, että kumpikin on mahdollista.

Mitä mahdollisuus tehdä parannus merkitsee sinulle?

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Lisa Montague ja se on julkaistu thirdhour.org – sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: