Sisäänkäynti kuoleman verhon tuolle puolen ei ehkä ole niin painavan ja läpäisemättömän oven sulkema kuin saattaa vaikuttaa. Se voi olla pehmeästi laskostetun aaltoilevan verhon tai hauraan esiripun peittämä. Profeetta Joseph Smith viittasi ”kuoleman verhoon”. Varmaa on, ettei viestintä tämän maailman ja seuraavan välillä ole kokonaan tuon oven estämä. Profeetat ja apostolit kohtelevat sellaista tiedonvälitystä erittäin pyhänä asiana ja puhuvat siitä vain harvoin avoimesti. Joitain huomioita on kuitenkin tehty ja ne havainnollistavat sitä, kuinka lähellä edesmenneitä me saatamme olla.

Presidentti Brigham Young kunnioitti edeltäjäänsä Joseph Smithiä monissa asioissa. Josephin kyky yhdistää taivaat ja maa saattaisi olla yksi merkittävimmistä. Presidentti Young kirjoitti: ”Ennen kuin tapasin Joseph Smithin, en ollut koskaan nähnyt yhtäkään, joka olisi pystynyt kertomaan minulle mitään Jumalan luonteesta, persoonallisuudesta tai asuinpaikasta, tai mitään tyydyttävää enkeleistä, tai ihmisen suhteesta Luojaansa. Ja kuitenkin olin niin tunnollinen kuin vain voi toivoa etsiessäni tietoa näistä asioista.

”Mikä oli Josephin tehtävän luonne ja kauneus? Tiedätte, että olen yksi hänen apostoleistaan. Kun ensikertaa kuulin hänen saarnaavan, hän toi taivaan ja maan yhteen; eivätkä ketkään papit noihin aikoihin voineet kertoa minulle mitään todellista taivaasta, helvetistä, Jumalasta, enkeleistä tai paholaisista; he olivat yhtä sokeita kuin Egyptin pimeys. Kun näin Joseph Smithin, hän otti taivaan ja, kuvainnollisesti sanoen, toi sen alas maahan; ja hän otti maan ja nosti sen ylös, avasi kaikessa yksinertaisuudessaan ja selkeydessään Jumalan salaisuudet; ja se oli hänen työnsä kauneus. Minulla oli todistus kauan ennen sitä, että hän oli Jumalan profeetta ja se oli lohdullista. Eikö Joseph tehnyt saman teidän ymmärryksellenne? Eikö hän ottanut pyhiä kirjoituksia ja tehnyt niistä niin selkeitä ja yksinkertaisia, että kaikki pystyivät ymmärtämään niitä? Jokainen henkilö sanoisi ’Niin, se on ihailtavaa; se liittää taivaan ja maan yhteen,’ ja mitä aikaan tulee, se ei ole mitään, vain jotta voisimme oppia kuinka elää iankaikkisuudessa.”

Brigham Young ei ollut ainut johtaja, joka oli syvästi vaikuttunut profeetan näkijän kyvyistä. Eräs toinen aikalainen kirjoitti tämän lausunnon: ”Wilford Woodruff viittasi Joseph Smithin sanomaan … että, jos ihmiset tietäisivät mitä verhon tuolla puolen oli, he yrittäisivät kaikin käytettävissä olevin keinoin… päästä sinne, mutta Herra on viisaudessaan istuttanut kuoleman pelon jokaiseen ihmiseen, jotta he pitäisivät kiinni elämästä ja siten täyttäisivät Luojansa tarkoitukset.”

Presidentti Jedediah M. Grantin vierailu henkimaailmassa

Kirkon johtohenkilön, Jedediah M. Grantin, hautajaisissa presidentti Heber C. Kimball kertoi paljon presidentti Grantin antamia tietoja hänen vierailustaan henkimaailmassa. (Sekä presidentti Grant, että presidentti Kimball palvelivat neuvonantajina presidentti Brigham Youngille.) Selonteko presidentti Kimballin kertomasta sanoo seuraavaa:

”[Veli Grant] sanoi minulle, veli Heber, olen vieraillut henkimaailmassa kahtena peräkkäisenä yönä, ja kaikista pahin pelko, joka mieleeni tuli oli, että minun pitäisi jälleen palata kehooni, vaikka minun täytyikin niin tehdä. Mutta voi, hän sanoi, sitä hallintoa ja järjestystä, joka siellä vallitsi! Ollessani henkimaailmassa, näin vanhurskaiden miesten ja naisten järjestyksen; näin heidät järjestäytyneenä useisiin tasoihin, eikä näkökyvylleni vaikuttanut olevan mitään esteitä; saatoin nähdä jokaisen miehen ja naisen tasollaan ja järjestyksessään. Katselin nähdäkseni, olisiko missään epäjärjestystä, mutta sitä ei ollut lainkaan; en voinut myöskään nähdä lainkaan kuolemaa tai mitään pimeyttä, epäjärjestystä tai epäselvyyttä. Hän sanoi, että ihmiset, joita hän siellä näki olivat järjestäytyneet perheittäin; ja kun hän katseli niitä, hän näki tasoja toistensa jälkeen, ja kaikki oli säännönmukaista ja täydellisessä tasapainossa. Hän mainitsi yhden asian toisensa jälkeen ja sanoi ’Todellakin, se on juuri niinkuin veli Brigham sanoi sen olevan; se on aivan niinkuin hän monesti kertoi meille’.

”Se on todistus siitä totuudesta, jota veli Brigham opettaa meille, ja tiedän, että se on totta, sillä vähäisellä valolla, joka minulla on.

”Hän näki vanhurskaat kokoontuneina yhteen henkimaailmassa, eikä heidän keskuudessaan ollut tottelemattomia henkiä. Hän näki vaimonsa, joka oli ensimmäinen henkilö, joka tuli hänen luokseen. Hän näki monia, jotka hän tunsi, muttei keskustellut kenenkään muun kuin vaimonsa Carolinen kanssa. Vaimo tuli hänen luokseen, ja veli Grant sanoi, että Caroline näytti kauniilta ja hänellä oli käsivarsillaan heidän pieni lapsensa, joka oli kuollut tasangoilla ja hän sanoi ’Hra Grant, tämä on pikku Margaret; tiedät, että sudet söivät hänet, mutta se ei vahingoittanut häntä; tässä hän on aivan kunnossa.’

”Hän kysyi vaimoltaan, missä Joseph ja Hyrum ja Isä Smith ja muut olivat; Caroline vastasi, ’he ovat menneet edeltämme, suorittamaan ja toimittamaan asioita puolestamme.’ Samoin kun veli Brigham ja hänen veljensä lähtivät Winter Quartersista ja tulivat tänne etsimään kotia; he tulivat löytääkseen paikan veljilleen.

”Hän puhui myös rakennuksista, joita näki siellä, huomauttaen, että Herra antoi Salomonille viisautta ja vuodatti hänen käsiinsä kultaa ja hopeaa, jotta hän voisi näyttää kykynsä ja taitonsa, ja sanoi, että Salomonin temppeli ei vetänyt vertoja edes kaikkein tavanomaisimmille rakennuksille, joita hän näki henkimaailmassa.

”Puutarhoja koskien veli Grant sanoo, ’Olen nähnyt hienoja puutarhoja maan päällä, mutta en ole koskaan nähnyt sellaisia, joita olisi voinut verrata siellä oleviin. Näin lukemattomia erilaisia kukkia, ja joitain, joissa oli viisikymmentä tai sata eriväristä kukkaa kasvamassa samassa varressa.’ Meillä on monenlaisia kukkia maan päällä, ja uskon, että nuo samaiset kappaleet tulivat taivaasta, tai niitä ei voisi olla täällä.

”Sen jälkeen kun hän oli kertonut tekemistään havainnoista, hän puhui siitä kuinka suurta vastenmielisyyttä hän tunsi palata ja jatkaa jälleen kehossaan, sen jälkeen kun hän oli nähnyt henkimaailman kauneuden ja kirkkauden, jossa vanhurskaat olivat kokoontuneina yhteen.”

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä Prophets and Apostles’ Accounts of Seeing the Spirit World and Beyond the ’Veil of Death’.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company