Kirjoittaessani tätä artikkelia, vanhin lapseni on lähdössä lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen Provoon, Utahiin. Hän on siellä vain vähän aikaa valmistautuessaan palvelemaan lähetyssaarnaajana Kaliforniassa.  Puolentoista vuoden ajan hän lukee vain uskonnollista kirjallisuutta, ei tanssi, ei kuuntele Taylor Swiftiä ja soittaa kotiin vain äitienpäivänä ja jouluna. Hän voi kirjoittaa meille kerran viikossa pitääkseen meihin yhteyttä. Hän kustantaa tämän etuoikeuden palkoilla, jotka hän hankki työskennellessään tarjoilijana yliopistoaikana, sekä perheen ja ystävien avustuksella. Hän ei valinnut palvelupaikkaansa eikä lähtöaikaansa.

Miksi haluamme palvella lähetystyössä?

Meistä se on käsky. Uskomme, että yksi syy Jeesuksen tulemiseen maan päälle oli se, että Hän voisi opettaa evankeliumiaan. Hän kutsui meitä seuraamaan esimerkkiään kohdassa Matt. 28:19-20:

“19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Kaikki nuoret eivät mene lähetystyöhön. On olemassa monia tapoja kutsua ihmisiä Kristuksen luokse. Muodollinen lähetyssaarnaajaohjelma tulee kuitenkin aina olemaan osa kirkkoa auttamassa tämän kutsun toteuttamista.

Mitä annettavaa meillä on?

Meitä ei rohkaista jakamaan sanomaamme vain niille, jotka eivät vielä tunne Kristusta tai niille, jotka eivät käy kirkossamme. Meitä kehotetaan kutsumaan KAIKKIA ihmisiä Kristuksen luokse. Lähetyssaarnaajien tehtävänä on innoittaa, rakastaa ja opettaa kaikkia. Meille opetetaan jo hyvin pienestä pitäen, että jokainen ihminen maan päällä on Jumalan lapsi. Meitä kehotetaan rakastamaan ja palvelemaan lähimmäisiämme ja jakamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Kristuksen evankeliumi on ennen kaikkea rakkauden evankeliumi. Lähetyssaarnaajia kehotetaan yhä enemmän käyttämään aikaansa palvelemiseen. Perustavanlaatuisin (ja haastavin) osa Kristuksen sanomaa on toistemme rakastaminen. Lähetyssaarnaajat palvelevat. He ovat mukana yhteisön ponnisteluissa, he ovat raivaamassa luonnonkatastrofien tuhoja ja tiskaavat, he auttavat vanhustentaloissa, sairaaloissa ja kirjastoissa. Antakaa heidän palvella. Palvelkaa heidän kanssaan.

Jumala haluaa lastensa tuntevan Hänen rakkautensa ja olevan yhtä. Mikään muu ei saa sitä aikaan paremmin kuin toistemme palveleminen. Lähetyssaarnaajat yrittävät auttaa ihmisiä kaikin mahdollisin tavoin.

Franciscus Assisilainen sanoi: “Saarnatkaa evankeliumia, ja jos on tarpeen, käyttäkää sanoja.”

Lähetystyö on aika saarnata evankeliumia kaikin mahdollisin tavoin, joten se on ehdottomasti aika, jolloin tullee käyttää sanoja evankeliumin opettamiseen. Uskomme, että meillä on ainutlaatuinen sanoma jaettavanamme.

  • Uskomme, että perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Jos uskot elämään kuoleman jälkeen, on mahdotonta kuvitella, että elämäämme ei kuuluisi ihmisiä, jotka ovat meille tärkeitä. Me uskomme, että Kristuksen uhrin kautta merkityksellisimmät ihmissuhteemme voivat jatkua ikuisesti, kun teemme erityiset toimitukset temppelissä. Emme ansaitse tätä siunausta menemällä temppeliin, vaan osoitamme siten nöyryytemme ja halukkuutemme hyväksyä Kristuksen tekemä tarjous. Temppelisinetöinti ei yhdistä meitä ainoastaan maanpäälliseen perheeseemme, vaan myös niihin sukulaisiin, jotka ovat jo kuolleet meitä ennen ja niihin, jotka tulevat meidän jälkeemme. Se ei ole niinkään vain yksi linkki, vaan suuri verkosto, joka yhdistää meidät perheeseemme ja ennen kaikkea Kristukseen. Kun teemme temppelityötä kuolleiden puolesta, jotka eivät tehneet näitä toimituksia itse, annamme heille toisen mahdollisuuden hyväksyä Kristuksen tarjouksen ikuisesta elämästä onnellisen perheen kanssa.
  • Onnellisen perheen ihanne on kaunis ja voimallinen.  Sen saavuttamisen tarve ja halu on niin voimakas, että voi olla tuskallista kuulla, millainen ihanne on. Mikään perhe maan päällä ei pysty elämään ihanteellisesti. Ehkä perheenjäsen ei ole kanssasi tietoisen valinnan tai kuoleman takia. Ehkä ylitsepääsemättömät erimielisyysyydet tai pitkä välimatka tekee iankaikkisen perheen perustamisesta meille tuskallista.
  • Suurin ihme, jonka Kristus tarjoaa on se, että Hän hyvittää minkä tahansa menetyksen elämässämme. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta se on ihana ja kaunis asia toivoa. Tämä toivo tuo rauhaa ja lohtua tässä elämässä. Se on totuus, joka kannattaa jakaa!
  • Me uskomme Raamattuun ja Mormonin kirjaan. Emme usko, että näissä kirjoissa on vastaus jokaiseen historialliseen tai tieteelliseen kysymykseen. Uskomme, että ne auttavat meitä tuntemaan Kristuksen ja tuntemaan Hänen rakkautensa meitä kohtaan. Monet ihmiset tuntevat Raamatun, joka todistaa Herran työstä Israelin lasten keskuudessa. Meillä on Mormonin kirja toisena todistuksena Kristuksesta. Se todistaa Kristuksen kanssakäymisestä pienen ihmisryhmän kanssa muinaisessa Amerikassa. Tämä toinen todistus auttaa meitä ymmärtämään Kristusta. Pyydämme ihmisiä lukemaan Mormonin kirjaa ja Raamattua rukoillen, jotta he voivat oppia tuntemaan Kristuksen paremmin. Pyhien kirjoitusten lukeminen antaa meille iankaikkista näkökulmaa ja toivoa. Toivo on hieno asia. Mormonin kirja on jakamisen arvoinen!
  • Uskomme, että maan päällä on profeetta nykyäänkin. Vanhasta testamentista voimme lukea Jesajasta, Mooseksesta ja Eliasta. Uskomme, että Thomas S. Monson on Herran profeetta. (Presidentti Monsonin siirryttyä ajasta iankaikkisuuteen, profeettamme on nyt Russell M. Nelson). Lähetystyössä minulta kysyttiin usein, että jos uskomme nykyajan profeettaan, mitä hän on sanonut viime aikoina. Ihmiset odottavat yleensä kuulevansa jotain dramaattista ja jännittävää. Viime huhtikuussa (2015) Presidentti Monson sanoi: “me olemme mukana Herran Jeesuksen Kristuksen työssä. Olemme vastanneet Hänen kutsuunsa ja olemme Hänen asiallaan. Oppikaamme Hänestä. Seuratkaamme Hänen jalanjäljissään. Eläkäämme Hänen opetustensa mukaan. Kun niin teemme, me olemme valmiita mihin tahansa palvelutyöhön, johon Hän meidät kutsuu.” Mitä jos kaikki todella eläisivät tällä tavalla? Se on jakamisen arvoista!

Seuraavan kerran kun näet lähetyssaarnaajan, hän voi olla minun tyttäreni, sisarentyttäreni tai -poikani. Tuo joku on jonkun veli tai sisar, joka käyttää arvokasta aikaansa jakaakseen Jumalan rakkautta. He eivät ole täydellisiä, eivätkä korkeasti koulutettuja. Siksi lähetyssaarnaajat rohkaisevat teitä rukoilemaan! Pyydän, että pyrkisitte etsimään omat vastauksenne. Harkitkaa kuuntelemista. Harkitkaa rukoilemista. Antakaa lähetyssaarnaajien palvella teitä, tai palvelkaa heidän kanssaan. Miettikää, että nuoret ihmiset ovat halukkaita luopumaan perheistään, ystävistään ja kännyköistään sen takia, että he voivat rakastaa ja huolehtia niistä, joita he pitävät veljinään ja sisarinaan.

Miksi sinusta lähetystyön tekeminen on tärkeää? Millaisia siunauksia sinä olet saanut elämääsi lähetystyön kautta?

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Britt Kelly ja se on julkaistu ldsblogs.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.