Kaikkia haluavat olla onnellisia. Kenties juuri sen vuoksi pelastussuunnitelmaa kutsutaan myös onnen suunnitelmaksi. Mutta miksi onnellisuus on meille niin tärkeää?

Harvardissa on tehty 80 vuotta kestänyttä terveystutkimusta, ja tutkijat ovat huomanneet onnellisuuden olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä pitkäikäisyyden taustalla.

Tutkimus

Tutkimus aloitettiin Harvardissa vuonna 1938 – Suuren laman ollessa huipussaan Yhdysvalloissa. Tutkijat valitsivat 268 Harvardissa toista vuottaan opiskelevaa miestä (joiden joukossa oli myös Yhdysvaltojen tuleva presidentti John F. Kennedy) ja alkoivat tarkkailla heidän terveyttään. He pitivät kirjaa kaikenlaisista fyysisistä ja psyykkisistä terveystekijöistä.

Vuonna 1970 tutkimusta laajennettiin koskemaan 456 Bostonin slummikorttelien asukasta ja, lopulta, noiden molempien tutkimusten miesten yli 1 300 lasta. Alkuperäisen tutkimuksen tutkimuskohteista on elossa vielä 40 ja he ovat noin 90-vuotiaita.

Tutkimus itsessään on käynyt läpi monia muutoksia. Neljä tutkijaa on johtanut tutkimusta ja jokainen heistä on lisännyt siihen oman osansa. Ensimmäinen johtaja, Clark Heath, keskittyi biologisiin ja geneettisiin tekijöihin. Kolmas johtaja, George Vaillant, päätti keskittyä tutkimuskohteiden ihmissuhteisiin.

Tulokset

Harvard Gazette -lehden artikkelissa kirjoitettiin projektista: ”Vaillant esitti kuuden eri tekijän ennustavan tervettä ikääntymistä näille Harvard-miehille: fyysinen aktiivisuus, tupakoinnin ja alkoholin väärinkäytön puuttuminen, kehittyneet mekanismit käsitellä elämän ylä- ja alamäkiä sekä terve paino ja vakaa avioliitto. Slummikorttelien miehille myös koulutus oli lisätekijä.”

Robert Waldinger, tutkimuksen neljäs johtaja, kuitenkin löysi jotain muuta. Hyvät ihmissuhteet puolison, perheen ja ystävien kanssa edistävät terveyttäsi. Yksinäisyys ei ainoastaan vahingoita mielenterveyttäsi, vaan se vaikuttaa myös fyysiseen terveyteesi. ”Nuo siteet suojaavat ihmistä elämän epämiellyttävyyksiltä, auttavat viivyttämään sekä psyykkistä että fyysistä heikkenemistä ja ovat parempia pitkän ja onnellisen elämän ennustetekijöitä kuin sosiaalinen asema, älykkyysosamäärä tai edes geenit.”

Waldinger sanoi suositussa TED-puheessaan, että ”ihmiset, jotka olivat tyytyväisimpiä ihmissuhteisiinsa 50-vuotiaina, olivat terveimpiä 80-vuotiaina”. Tutkimus myös osoitti, että yksinäisyys on aivan yhtä haitallista terveydellesi kuin tupakointi tai alkoholin väärinkäyttö.

Tämä ei tarkoita, että ihmissuhteidesi täytyy olla täydellisiä. Waldinger sanoi, että ”osa meidän yhdeksättä vuosikymmentään elävistä pareista saattoivat kinastella päivät läpeensä, mutta niin kauan kun heistä tuntui, että he voivat tiukan paikan tullen todella luottaa toisiinsa, nuo riidat eivät verottaneet heidän muistojaan”.

Hyvät ihmissuhteet pelastavat henkiä. Ne eivät ainoastaan pelasta ihmisiä mielenterveysongelmilta ja itsemurhilta. Tämä Harvardin tutkimus osoitti, että jopa ihmisten kokiessa kipua, tuota kipua lievitti yksinkertaisesti se seikka, että heillä oli vahva ihmissuhde johonkin toiseen.

Evankeliumi

BYU:n hartaustilaisuudessa Marleen Williams sanoi, että ”ihmissuhteet muodostavat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin koko perustan” ja minä uskon siihen koko sydämestäni. Kaikki Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ohjaa meitä muodostamaan vahvempia ihmissuhteita – Jumalaan, Kristukseen, perheeseesi ja yhteisöihimme.

Kristus opettaa meitä rakastamaan ja tukemaan toisiamme. Hän rohkaisee meitä etsimään eksyneitä ja tuomaan heidät takaisin Hänen laumaansa. Hän pyytää meitä palvelemaan sisariamme ja veljiämme. Tiedän, että tehdessämme tämän, voimme olla valona jonkun elämässä. Kun muodostamme ihmissuhteita, autamme myös itseämme. Jokainen uusi ihmissuhde on uusi suojavaruste Paholaista ja yksinäisyyden tuhoavaa voimaa vastaan.

 

Nyt siis tiedät pitkän iän salaisuuden: vahvat, terveet ja onnelliset ihmissuhteet.

 

Artikkelin on kirjoittanut Holly Adams ja se on alun perin julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.