Uskomme, että Jumalalla on meille suunnitelma. Taivaallinen Isämme haluaa meidän olevan onnellisia tämän elämän aikana ja ikuisuuksissa tämän jälkeen. Sen mukaisesti Hän on lähettänyt meidän maan päälle.

Jos Taivaallinen Isämme haluaa meidän olevan onnellisia, niin miksi pahoja asioita tapahtuu?

Vanhin Schmutz sanoi ”Monet meistä ovat pyytäneet Jumalaa poistamaan kärsimyksemme syyn, ja kun kaipaamaamme huojennusta ei ole tullut, olemme tunteneet houkutusta ajatella, ettei Hän kuuntele. Todistan, että niinäkin hetkinä Hän kuulee meidän rukouksemme. Hänellä on syy antaa ahdinkojemme jatkua, ja Hän auttaa meitä kestämään ne.

1. Pahuus on välttämätöntä tahdonvapauden toiminnalle

Emme voi tietää, mitä hyvyys on, ellei meillä ole pahuutta sille vertailukohteeksi. Taivaallisen Isän suunnitelmassa Hänen lastensa hyväksi on alusta saakka ollut tärkeänä periaatteena tahdonvapaus, eli oikeus valita. Bruce R. McConkien mukaan tahdonvapaus voi toimia vain, kun meillä on

  1. lakeja, joille voimme olla kuuliaisia tai tottelemattomia
  2. vastakohtia – hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää
  3. tieto hyvästä ja pahasta, eli kyky erotella vaihtoehdot toisistaan
  4. rajoittamaton vapaus valita

Mahdollisuus sille, että pahoja asioita tapahtuu on välttämätön, jotta voisimme valita myös hyvän. Jotta maailmassa voisi olla äiti Teresan kaltaisia henkilöitä, täytyy myös hyväksyä, että toinen ihminen voi valita pahan vastaavassa suhteessa.

Jotta tahdonvapautemme voisi toimia edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti, Jumala on ilmoittanut meille mitä valinnoistamme seuraa. Hän varoittaa usein meitä profeettojen kautta tekemästä valintoja, joilla on epäedullisia seurauksia (ks. Alma 12:28-30, 32; Moroni 7:22-24).

Me voimme siis vapaasti valita kuinka toimimme ja jopa millaisille ajatuksille annamme tilaa mielessämme, mutta se ei tarkoita, että voisimme päättää mitä valinnoistamme seuraa (Ks. Lujana uskossa – tahdonvapaus). Jumalan lakien mukaan teoillamme on aina seurauksia, vaikka seuraukset eivät aina ilmene heti. Jos näin olisi, meillä tuskin olisi vaikeuksia valita oikein.

Ainut tapa vaikuttaa seurauksiin, on tehdä valintoja, joilla on toivomamme lopputulos. Jos en esimerkiksi halua, että tulen riippuvaiseksi tupakasta on helpointa olla koskaan aloittamatta.

2. Voidaksemme kasvaa ja kehittyä

Kun kohtaamme vastoinkäymisiä luonteemme voi jalostua. Se, että pahoja asioita tapahtuu, antaa meille tilaisuuden kehittyä kohti täydellisyyttä (John Taylor). Voimme puhdistua ja  kehittää sellaisia luonteenpiirteitä, joita Kristuksella oli, kun kohtaamme haasteita ja käännymme Hänen puoleensa selviytyäksemme niistä. Vaikeutemme auttavat meitä myös ymmärtämään ihmisiä ympärillämme ja kasvamaan rakkaudessa heitä kohtaan (ks. Howard W. Hunter).

Kuolevaisuuden kokemukset eivät ole samanlaiset kaikille, mutta Taivaallinen Isämme on tarkalleen tietoinen siitä, missä olemme ja millaiset olosuhteet tarvitsemme, jotta me voimme parhaiten kehittyä jumalallisissa ominaisuuksissamme.

Spencer W. Kimball totesi Koska olemme ihmisiä, haluaisimme karkottaa elämästämme fyysisen kivun ja henkisen ahdistuksen ja varmistaa itsellemme jatkuvan helppouden ja mukavuuden, mutta jos sulkisimme ovet murheelta ja ahdistukselta, saattaisimme sulkea ulkopuolelle parhaimmat ystävämme ja hyväntekijämme. Kärsimys voi tehdä ihmisistä pyhiä, kun he oppivat kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä ja itsehillintää.

3. Aadamin ja Eevan lankeemus sai aikaan pahuutta

Adam ja Eeva elivät aluksi Eedenin puutarhassa olosuhteissa, joissa kuolemaa ja syntiä ei ollut. Miten ihanaa olisikaan elää siellä edelleen!

Ensimmäiset vanhempamme eivät kuitenkaan silloin tunteneet hyvää ja pahaa, eivät kokeneet iloa ja surua, vaan olivat viattomuuden tilassa. Kun pienestä lapsesta huolehditaan ja hän on onnellinen, hän ei ymmärrä sitä, koska ei ole kokenut muuta eikä tiedä vaihtoehtojen olemassaolosta. Samaan tapaan Adam ja Eeva eivät ymmärtäneet onnellisuuden tilaansa Eedenissä. He eivät myöskään voineet saada lapsia. (2. Nefi 2)

Meidän ei siis koskaan ollut tarkoitus syntyä näihin neutraaleihin olosuhteisiin. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala on kaikkitietävä. Hän ei tehnyt virhettä Adamin ja Eevan lankeemuksen kohdalla, vaan se oli osa Hänen suunnitelmaansa.

Lankeemus sai aikaan sen, että synnymme maailmaan, jossa synti ja kuolema ovat läsnä. Koemme haasteita ja elämässämme tapahtuu pahoja asioita.

Jumala ei jätä meitä Aadamin ja Eevan tekojen armoille, Kristuksen ristinkuolema korjaa kohdallamme lankeemuksen seuraukset. Meitä ei pidetä vastuullisina rikkomuksesta, johon emme olleet millään tavoin osallisina (UK 2). Sen sijaan Aadamin teot saivat aikaan sen, että pääsimme elämään maan päällä ja voimme tehdä valintoja, joista meitä myös tullaan pitämään vastuussa.

4. Paholainen houkuttelee ihmisiä tekemään pahaa

Pyhistä kirjoituksista saamme tietää, että kaikki hyvä tulee Jumalalta ja toisaalta paholainen on kaiken pahan alkulähteenä (Omni 1:25; Alma 5:40).

Pahoja asioita tapahtuu maailmassa seurauksena siitä, että ihmiset antavat elämässään valtaa paholaiselle. M. Russel Ballard sanoi ”Heidän sydämensä kylmenevät, ja saatanan henki hallitsee heidän tekojaan. Nähdessään meidän aikamme kärsimykset, Vapahtaja sanoi ’Ja ihmisten rakkaus kylmenee, ja pahuus lisääntyy.’ Väkivalta, moraalittomuus, ja muu pahuus rehottavat maan päällä.

Paholaisen aseena on erityisesti se, että hän hämärtää oikean ja väärän, hyvän ja pahan rajoja. Vanhin Oaks puhui kolmesta tavasta, joilla paholainen harhauttaa ihmisiä: hän yllyttää ihmisiä vihaan hyvää vastaan, rauhoittaa heidät valheellisen turvallisuuden tunteeseen ja saa heidät uskomaan, ettei helvettiä ja perkelettä ole, jonka seurauksena ei voi olla myöskään oikeaa ja väärää.

Hyvä ystäväni huomauttaa monesti, että paholainen tuskin houkuttelee meitä toimimaan räikeästi vastoin periaatteitamme. Sen sijaan hän taivuttelee meitä tekemään pieniä asioita, esimerkiksi puhumaan epäystävällisesti perheenjäsenille tai uskomaan, että joku toinen tarkoitti loukata meitä toiminnallaan. Vähitellen hän pyrkii johdattamaan meidät kauemmas ja kauemmas hyvästä ja totuudesta, jonka tunsimme.

5. Oikeudenmukaisten tuomioiden langettamiseksi

On luonnollista pohtia, miksi pahoja asioita tapahtuu ja vaikea hyväksyä sitä, erityisesti kun kyse on viattomista rakkaistamme. Tämä saattaa vaikuttaa kykyymme uskoa Jumalaan jopa niin, että kadotamme sen. (Henry B. Eyring) Saatamme ajatella, ettei oikeudenmukainen Jumala voisi sallia tällaisten asioiden tapahtua.

Mormonin kirjassa kerrotaan ryhmästä ihmisiä, jotka joutuivat kärsimään ja kuolemaan uskonsa vuoksi. Näin on toki valitettavasti ollut monissa muissakin kulttuureissa ja tilanteissa. Alman kirjassa sanotaan näihin marttyyreihin liittyen:

Herra ottaa heidät vastaan ylös luoksensa kirkkauteen; ja hän sallii heidän tehdä tämän, eli että ihmiset tekevät tämän heille sydämensä paatumuksen mukaisesti, jotta ne tuomiot, jotka hän vihassaan heille lähettää, olisivat oikeudenmukaisia; ja viattomien veri on oleva todisteena heitä vastaan, niin, ja huutava voimallisesti heitä vastaan viimeisenä päivänä.” (Alma 14:11)

Meidän ei tarvitse ajatella, ettei Jumala olisi tietoinen siitä, mitä viattomat ihmiset kärsivät tai ettei Hän pitäisi vastuussa niitä, jotka saavat aikaan pahaa.

6. Omat virheemme aiheuttavat pahoja asioita

Jumala on antanut meille käskyjä, joiden tarkoituksena on auttaa meitä elämään onnellisina ja palaamaan Hänen luokseen tämän elämän jälkeen.

Ja edelleen, minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että he voivat siten asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa.” (Moosia 2:41)

Jos emme toimi käskyjen mukaan, Hän ei voi antaa meille siunauksia vaan joudumme kestämään huonoja seurauksia. (esim. Helaman 14:30-31)

Me emme ole täydellisiä, ja teemme kaikki virheitä. Jumala oli tietoinen siitä, että näin kävisi ja Hän on valmistanut meille keinon päästä eroon noista virheistä. Meillä on mahdollisuus tehdä parannus ja saada anteeksi Kristuksen kärsimyksien kautta, mutta se ei silti välttämättä poista huonojen valintojemme seurauksia elämästämme.

Voin valita esimerkiksi sen, että poltan tupakkaa. En kuitenkaan voi mitään sille, että vuosien polttamisen seurauksena sairastun keuhkosyöpään. Voin lopettaa tupakoinnin, mutta se ei poista syöpääni. Näin on joidenkin syntiemme kanssa. Siitä huolimatta, että teen parannuksen, se ei välttämättä poista elämääni synnin seurauksena tulleita ongelmia.

7. Kärsimme pahoista asioista toisten valintojen vuoksi

Joskus pahoja asioita tapahtuu, vaikka emme ole tehneet mitään ansaitaksemme huonoja seurauksia. Toisinaan kyse on siitä, että kärsimme jonkun toisen valintojen vuoksi. Miksi Jumala ei estä häntä? Miksi Jumala ei pelasta meitä pahasta kun se ei ole omaa syytämme?

Jumala ei poista pahuutta maailmasta, koska silloin meidän tahdonvapautemme lakkaisi toimimasta.  Jos pahuus poistettaisiin, ihmisten olisi pakko tehdä hyvää, mutta he eivät silloin valitsisi sitä itse.  He eivät pystyisi kehittymään valintojensa kautta sellaisiksi, että he voivat asua Taivaallisen Isän luona tämän elämän jälkeen. (Ks. Evankeliumin periaatteet – vapaus valita)

Presidentti Benson opetti, että Jumala ei pakota ketään. Jotta meillä olisi vapaus valita, meidän täytyy suoda se myös toisille.

8. Kuolevaisuuden olosuhteiden vaikutusta

Toisinaan emme ole tehneet mitään väärää, eivätkä vaikeutemme johdu myöskään toisten ihmisten valinnoista. Miksi pahoja asioita tapahtuu silti?

Vanhin Ballard vastaa kysymykseen viittaamalla lakeihin, joita Jumala on asettanut toimintaan suunnitelmansa toteuttamiseksi. Kaikki noudattaa Hänen lakejaan. Suunnitelman toimimiseksi myös Jumala itse noudattaa niitä, vaikka Hän voikin hallita elementtejä myös korkeampien lakien perusteella. Se ei kuitenkaan yleensä ole elämällemme tarkoituksenmukaista.

Lankeemuksen seuraukset pitävät sisällään sen, että kohtaamme vaikeuksia luonnollisena osana elämäämme. Syy voi olla luonnonkatastrofeissa, sairauksissa tai muissa olosuhteissa, joita emme voi hallita. Joskus läheisemme kuolee autokolarissa, kotiimme kehittyy homeongelma tai menetämme työpaikkamme. Vanhin Richards totesi, että ”Vastakohtaisuus kuuluu taivaallisen Isän onnensuunnitelmaan.

9. Tullaksemme koetelluiksi kaikessa

Kerrottaessa siitä, kuinka maailman luomista suunniteltiin Jumala sanoo tulevasta elämästämme ”koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abr. 3:25). Elämästämme puhutaan koetusaikana, jonka kuluessa meidän on tarkoitus valmistautua kohtaamaan Jumala (Alma 42:4; Alma 34:32).

Presidentti Dallin H. Oaks on sanonut, että meidän elämämme tarkoituksena on saada ne kokemukset, joita tarvitsemme saavuttaaksemme iankaikkisen elämän. Päämääränämme on palata takaisin Jumalan luokse valittuamme kaikissa tilanteissa tehdä niin.

Joseph Smithin ollessa syyttömänä vankilassa Jumala puhui hänelle sanoen ”Kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi.” (OL 122:7)

Tästäkin huolimatta, kun pahoja asioita tapahtuu kyse ei ehkä useinkaan ole siitä, että Jumala voi arvioida suoritustamme vaan, että me itse saamme siihen tilaisuuden ja pystymme kasvamaan kokemustemme kautta (Marvin J. Ashton).

10. Oppiaksemme turvautumaan Jumalaan

Haasteiden kohtaamisesta voi olla meille hyötyä. Profeetta John Taylor opetti, että heikkouksiemme ja muiden ihmisten heikkouksien tunteminen on tarpeen, jotta osaisimme välttää asettamasta liiaksi luottamusta itseemme, vaan oppisimme turvautumaan Jumalaan ja käsittäisimme olevamme riippuvaisia Hänestä.

Kristuksen luokse tuotiin sokea mies ja kysyttiin, oliko mies tehnyt syntiä vai hänen vanhempansa, koska hän oli syntynyt sokeana. Tähän Vapahtaja vastasi, ettei kumpikaan pitänyt paikkaansa, vaan mies oli sokea ’jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki’(Joh. 9:1-3).

Vanhin Oaks selitti miten monin tavoin Jumalan teot ovat läsnä kun kohtaamme koettelemuksia, vaikka Hän ei estä pahoja asioita tapahtumasta. Hänen mukaansa Jumala ”helpottaa koettelemustemme taakkoja ja vahvistaa meitä kestämään niitä, – – Hän ei estä kaikkia katastrofeja, mutta Hän vastaa rukouksiimme ohjata ne syrjään, – –  tai Hän heikentää niiden vaikutuksia,  – – Kaikessa kuolevaisessa vastakohtaisuudessa meillä on Jumalan lupaus siitä, että Hän on pyhittävä ahdinkomme meidän hyväksemme.

Huolimatta siitä, mikä on aiheuttanut haasteita elämässämme, ne auttavat meitä usein kääntymään Jumalan puoleen. Presidentti Hunter on sanonut Meidänkin täytyy uskoa siihen, että Jeesuksella Kristuksella on valta huojentaa meidän taakkaamme ja keventää meidän kuormiamme. Meidänkin täytyy mennä Hänen luokseen ja siellä päästä lepoon vaivoistamme.

Vapahtajan sovituksen vaikutus

Kysyessämme, miksi pahoja asioita tapahtuu, mitä on kysymyksen taustalla? Tunnemmeko silloin jääneemme yksin, epäilemmekö onko apua, oikeudenmukaisuutta tai armoa olemassa tai yritämmekö löytää edes hieman toivoa jostakin paremmasta?

Taivaallinen Isä on valmistanut Jeesuksen Kristuksen sovituksessa tien, jonka kautta kaikki asiat voidaan oikaista, korjata ja tehdä täydellisiksi. Maanpäällisen elämänsä aikana Kristus kävi läpi kaikki kuolevaisuuteen liittyvät tuskat voidakseen ymmärtää ja auttaa meitä haasteissamme (Alma 7:11-13; John Taylor). Hän tietää tilanteemme, käsittää vaikuttimemme ja tuntee meidät henkilökohtaisesti nimeltä.

Presidentti Eyring todisti rohkaisevasti vastoinkäymisiä käsittelevän puheensa lopuksi ” Isä Jumala elää. Hän sääti meille jokaiselle tien, joka voi hioa ja tehdä meidät täydelliseksi olemaan Hänen luonaan. Todistan, että Vapahtaja elää. Hänen sovituksensa mahdollistaa sen, että meidät puhdistetaan, kun pidämme Hänen käskynsä ja pyhät liittomme. Ja tiedän omasta kokemuksestani, että Hän voi antaa ja antaakin meille voimaa kohota jokaisen koettelemuksen yläpuolelle.”

Meitä ei jätetä yksin kohtaamaan pahuutta, Jumala on kanssamme.

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.

 

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: