Kuulemme joskus kirkon johtajien puheissa kertomuksia ihmeellisistä tapahtumista. Kuolemanvakavasti sairas havaitaan lääkärintarkastuksessa täysin terveeksi. Ihmeellisellä tavalla henkilö kykenee ansaitsemaan rahaa elättääkseen perheensä. Vakavan riippuvuuden kanssa kamppaillut voittaa haasteensa.

Miksi aina ei kuitenkaan tapahdu niin? Onko minun elämässäni jotain vialla, jos en koe tällaisia ihmeitä? Miksi Taivaallinen Isä sallii kärsimyksiä ja vaikeuksia elämässämme?

Jokainen meistä kohtaa vaikeuksia elämässään. Sen aiheuttajat vaihtelevat fyysisten vammojen, taloudellisten vaikeuksien, emotionaalisten haasteiden, ihmissuhdeongelmien ja muiden koettelemusten suhteen.

Tarkastellessamme asiaa iankaikkisesta näkökulmasta huomaamme, että vaikeudet ovat osa Jumalan suunnitelmaa. Tiesimme niiden olevan osanamme jo ennen kuin tulimme tänne maan päälle. Vaikka tuolloin emme varmasti voineetkaan täysin ymmärtää mitä se tarkoittaisi ja miltä meistä tuntuisi, hyväksyimme asian, koska ymmärsimme niiden tarkoituksen. Kärsimykset ovat tarpeellisia, jotta voisimme kehittyä ja kasvaa Taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

Voimme saavuttaa paljon vaikeuksien kautta

Ensinnäkin vaikeuksien voittaminen itsessään on palkitsevaa. Äitiys on ehdottomasti vaikeinta, mitä olen elämässäni kohdannut. Sen kautta koen toisinaan epäonnistuneeni surkeasti. Toisaalta se on kuitenkin yksi parhaimmista asioista elämässäni ja tuo todella paljon onnea.

Iloitsen menestyksen hetkistä äitinä enemmän, koska koen äitiyden haastavaksi. Asiat, joista selviämme suuremmin ponnistelematta eivät voi tuoda meille niin paljon iloa, kuin sellaiset asiat, jotka saavutamme tai joissa onnistumme työskenneltyämme ahkerasti.

Toiseksi, vaikeuksien kohtaaminen ja kestäminen auttaa meitä kasvattamaan itsessämme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi kärsivällisyyttä, nöyryyttä, anteeksiantoa, kuuliaisuutta tai rakkautta olisi vaikea kehittää ellemme koskaan kohtaisi haasteita. Orson F. Whitney on sanonut:

Mikään tuska, jota kärsimme, mikään koettelemus, jonka koemme, ei mene hukkaan. Se edistää meidän oppimistamme, meidän kehittymistämme omaksuessamme kärsivällisyyttä, uskoa, lujuutta ja nöyryyttä. Kaikki, mitä kärsimme, ja kaikki mitä, kestämme, varsinkin kun kestämme sen kärsivällisesti, vahvistaa meidän luonnettamme, puhdistaa meidän sydäntämme, laajentaa sieluamme ja tekee meistä lempeämpiä ja hyväntahoisempia – ja juuri murheen ja kärsimyksen, uurastuksen ja ahdistuksen kautta me opimme sen, mitä tulimme tänne oppimaan.”

Kolmanneksi vaikeuksien kohtaaminen on meille mahdollisuus tehdä valintoja. Ne antavat meille tilaisuuden näyttää Jumalalle ja itsellemme, mitä valitsemme vaikeissa tilanteissa.

Neljänneksi vaikeudet auttavat meitä kasvamaan uskossa. Richard G. Scott on sanonut ”Olkaa kiitollisia siitä, että Jumala antaa teidän joskus kamppailla pitkään, ennen kuin vastaus tulee. Se saa uskonne lisääntymään ja luonteenne kasvamaan.” Usko tuo elämäämme voimaa ja lopulta voimme saavuttaa iankaikkisen elämän sen avulla.

Uskomme kasvaa kun kohtaamme vaikeuksia ja valitsemme toimia uskossa. Vaikka se ei johtaisi kohdallamme toivomaamme lopputulokseen, uskomme vahvistuu luottaessamme Jumalaan ja kääntyessämme Hänen puoleensa saadaksemme apua kärsimyksissämme. Kristus puhui nefiläisille sanoen ”Katso, minä olen laki ja valo. Turvautukaa minuun ja kestäkää loppuun asti, niin te saatte elää; sillä sille, joka kestää loppuun asti, minä annan iankaikkisen elämän.” (3. Nefi 15:9)

Tästä artikkelista voit lukea lisää siitä, miksi pahoja asioita ylipäätään tapahtuu

Vaikeuksien kohtaaminen ei automaattisesti tee meistä parempia

Mormonin kirjassa on mieleenpainuva kohta erittäin pitkän ja monia henkiä vaatineen sodan vihdoin päätyttyä nefiläisten kansan keskuudessa.

”…Nefiläisten ja lamanilaisten välisen sodan tavattoman suuren pituuden tähden monista oli tullut paatuneita, sodan tavattoman suuren pituuden tähden; ja monet olivat pehmenneet ahdinkojensa tähden, niin että he nöyrtyivät Jumalan edessä aina nöyryyden syvyyteen asti.” (Alma 62:41)

Tilanne oli kaikille ihmisille pääpiirteiltään samanlainen. Mutta toisia sota oli auttanut pääsemään lähemmäksi Jumalaa ja toiset se oli etäännyttänyt Hänestä kauas.

Vaikeuksien kohtaaminen ei itsessään tehnyt heistä parempia. Tilanteen ratkaisi se, miten he valitsivat suhtautua kärsimyksiinsä ja mitä he tekivät niiden seurauksena. Samalla tavoin mekin voimme antaa kärsimystemme muuttaa meitä enemmän Kristuksen kaltaisiksi tai voimme antaa niiden tehdä meistä kyynisiä ja katkeroituneita.

Vaikeudet antavat tilaisuuksia valita

Tarkoituksemme on tulla enemmän Jumalan kaltaiseksi. Suurten ja pienten kärsimyksien ja vaikeuksien kohtaaminen antaa meille päivittäin tilaisuuksia valita, kuinka reagoimme.

Lapseni ovat olleet minulle tähän mennessä – ja epäilemättä tulevat olemaan – parhaita opettajia. Heidän kanssaan olen saanut tilaisuuksia kehittää Kristuksenkaltaisia ominaisuuksia tavoilla, joita en olisi missään muussa tilanteessa pystynyt harjoittelemaan. Saan jatkaa kehittymistäni päivittäin uusien haasteiden edessä. Joskus myös palaamalla kamppailemaan asioiden tai kehitysvaiheiden kanssa, jotka luulin jo voittaneeni.

Usein vaikeuksien edessä valitsemme keskittyä itseemme ajattelematta edes muunlaisten vaihtoehtojen olevan olemassa. Tuntiessamme kipua, pyrimme esimerkiksi etsimään siihen parannuskeinoa. Tai kohdatessamme surua, saatamme vetäytyä yksinäisyyteen. Vanhin Villanueva esitti huomion, joka voi auttaa meitä vaikeuksissamme:

”Jeesus Kristus osoitti meille, että koettelemusten ja vastoinkäymisten aikoina me voimme huomata muiden vaikeuksia. Myötätuntoa osoittaen me voimme ojentaa kätemme ja kohottaa heitä. Ja kun teemme niin, meidän Kristuksen kaltainen palvelumme kohottaa myös meitä.”

Pohjimmiltaan kaikki valinnat oikeastaan käsittelevät rakkautta, joka on Jumalan ydinolemus. Valitsemmeko toimia tavalla, joka lisää tuntemaamme ja muille antamaamme rakkautta? Jos teemme näin, kärsimyksemme tekevät meistä parempia ihmisiä. Jos taas valitsemme toimia tavalla, joka karkoittaa rakkautta elämästämme, huomaamme kehittäneemme negatiivisia luonteenpiirteitä.

Kuinka valita rakkaus ja hyvyys vaikeuksien keskellä?

Profeetta Nelson on opettanut, että jos valitsemme keskittyä Vapahtajaan, voimme olla onnellisia missä tahansa tilanteessa:

”Elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan paljon tuntemaamme iloon mutta siihen vaikuttaa erittäin paljon se, mihin me keskitymme elämässämme. Kun elämämme keskittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan – – ja Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa, me voimme tuntea iloa riippumatta siitä, mitä elämässämme tapahtuu – tai ei tapahdu. Ilo tulee Hänestä ja Hänen ansiostaan. Hän on kaiken ilon lähde.”

Usein kohdatessamme kärsimyksiä ja vaikeuksia lamaannumme. Keskitymme vain käsillä olevaan haasteeseen unohtaen kaikki muut lahjamme ja kykymme, tai asiat, jotka tekevät meidät onnellisiksi. Siitä huolimatta, ettei kohtaamamme haasteen välttämättä tarvitse estää meitä iloitsemasta näistä asioita tai toimimasta niiden parissa. Kristukseen keskittyminen vaikeuksienkin keskellä voi auttaa meitä näkemään monia asioita, jotka voivat tuoda iloa elämäämme.

Minulle esimerkiksi musiikki ja itseni kehittäminen tuovat suurta iloa. Koronapandemian alkumetreillä löysin itseni usein harjoittelemasta yksinkertaisia kirkon lauluja pianolla. Ne toivat valtavasti iloa, vaikkei soittoharrastus jatkunut ja on myönnettävä, että tähän mennessä olen jo ehtinyt unohtaa tuolloin oppimani.

Toinen tärkeä asia, jonka saavutamme keskittymällä Kristukseen vaikeuksissakin on Jumalan rakkauden tunteminen itseämme kohtaan. Mitä enemmän tunnemme rakkautta itseämme kohtaan, sitä enemmän kykenemme ja haluamme toimia rakastavasti vaikeissakin tilanteissa.

Minulle tärkeä tapa tuntea Jumalan rakkautta on rukous. Se on helppo ja yksinkertainen keino, johon voi turvautua missä tahansa. Usein erityisesti haasteiden keskellä, kun käännyn Taivaallisen Isän puoleen rukouksessa, voin tuntea Hänen rakkautensa minua kohtaan ja saada toivoa jatkaa eteenpäin. Toinen toimiva tapa ovat pappeuden siunaukset. Niiden kautta voin kuulla, mitä Jumalalla olisi sanottavana minulle juuri tällä hetkellä.

Kristukseen keskittyminen auttaa meitä tekemään parempia valintoja, vaikka kohtaisimme vaikeuksia. Se tuo elämäämme onnea ja Jumalan rakkautta.

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Millaisia asioita sinä olet saavuttanut elämässäsi vaikeuksien kautta?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: