Kysymys

Vaari,

onko Jumalan rakkaus ehdotonta?

– Pamela

Vastaus

Rakas Pamela,

Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, että ”jumalallinen rakkaus on loputonta ja kaikenkattavaa. Vapahtaja rakastaa niin pyhiä kuin syntisiäkin.” (Jumalallinen rakkaus, Liahona, helmikuu 2003) Vanhin Nelson kuitenkin myös varoittaa, että ”Isän ja Pojan meitä kohtaan tunteman rakkauden korkeammat tasot – ja tietyt tuosta rakkaudesta kumpuavat jumalalliset siunaukset – ovat ehdollisia”.

Toisien sanoen: Kyllä, pohjimmiltaan Jumala rakastaa meitä lapsinaan ehdoitta; sovitus on tarjolla kaikille ja ainakin ylösnousemuksen lahja on täysin ilmainen. Vanhin David B. Haightin mukaan ”Jumala ei rakasta meitä, koska olemme rakastettavia, meillä on miellyttävä persoonallisuus ja hyvä huumorintaju tai joskus harvoin osoitamme poikkeuksellista ystävällisyyttä. Siitä huolimatta keitä me olemme ja mitä me olemme tehneet, Jumala haluaa vuodattaa rakkautensa päällemme, sillä epärakastettavatkin ovat arvokkaita Hänen silmissään.” (Love All, yleiskonferenssi, lokakuu 1982)

Jotkin Jumalan rakkaudenosoitukset ovat kuitenkin varattuja vain niille, jotka rakastavat myös häntä ja pitävät Hänen käskynsä. Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut, että ”Jumalan rakkaus ei syrjäytä Hänen lakejaan ja Hänen käskyjään, eikä Jumalan lakien ja käskyjen vaikutus vähennä Hänen rakkautensa päämäärää ja vaikutusta” (Rakkaus ja laki, yleiskonferenssi lokakuu 2009). Vanhin Oaksin saarna on erityisen valaiseva, sillä se ottaa jumalallisen rakkauden periaatteen ja soveltaa sitä vanhemman ja lapsen suhteeseen.

Meidän täytyy ilman muuta välttää olettamasta, että vain koska Jumala loi meidät kaikki, Hän rakastaa ja palkitsee meidät kaikki samalla tavoin, henkilökohtaisista valinnoistamme riippumatta. Mutta aivan yhtä tärkeää on, ettei meidän tulisi koskaan antaa tunteen siitä, että olemme arvottomia, hyljättyjä tai ettei meitä rakasteta, estää meitä tekemästä parannusta ja etsiä Herran läsnäoloa omassa elämässämme:

”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:38-39)

 

– Vaari

Artikkeli on alun perin julkaistu Vaari vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.