Myöhempien aikojen pyhillä on erikoinen uskomus, jonka mukaan meistä ihmisistä voi tulla samanlaisia kuin Jumala. Jokainen kasvi tai eläin tuottaa kaltaisiaan jälkeläisiä. Uskomme, että samaan tapaan meistä voi tulla Jumalan kaltaisia, koska olemme Hänen henkilapsiaan. Se ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Eikä Jumalan kaltaiseksi tuleminen ole mahdollista ilman Jeesuksen apua.

Keskityimme tähän aiheeseen myös eräässä Usko ja Opit sarjan jaksossa, voit katsoa videon täältä tai käydä lukemassa artikkelin tästä.

Millainen Jumala on?

Muutamat piirteet Jumalan ulkomuodosta, toiminnasta ja luonteesta auttavat meitä muodostamaan käsityksen siitä, mitä Jumalan kaltaisuus merkitsee.

Vain vähän on ilmoitettu meille Jumalan ulkonäöstä, mutta saamme joitain viitteitä siitä pyhien kirjoitusten kautta. Esimerkiksi Raamatussa Jeesus sanoo, että se joka on nähnyt Hänet on nähnyt Isän (Joh. 14:9). Paitsi käytökseltään Jeesus oli myös ulkoiselta olemukseltaan Isänsä kaltainen. Saamme lisää tietoa profeetta Joseph Smithiltä, joka näki Taivaallisen Isämme. Jumalalla on täydellinen, kirkastettu ja kuolematon keho.

Jumala on isämme. Meillä on taivaassa myös äiti. Taivaalliset vanhempamme ovat sinetöityjä toisiinsa avioliiton kautta.

Pyhissä kirjoituksissa kuvaillaan, että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:8). Hän rakastaa täydellisesti ja rakkaus on motiivina kaikelle Hänen toiminnalleen. Jumala on täydellinen hyvyydessä ja kaikissa sen piirteissä. Jumala on kaikkivoimainen ja muuttumaton, Hänen kulkunsa on yhtä iankaikkista kiertokulkua (OL 3:2).

Mitä Jumalan kaltaiseksi tuleminen käytännössä tarkoittaa?

Yhtenä tarkoituksena maanpäälliselle elämällemme on saada fyysinen ja kirkastettu keho, samanlainen kuin Jumalalla on. Kun Jeesus ylösnousemuksessa herättää meidät kuolleista voimallaan, saamme Häneltä lahjana kirkastetun ja kuolemattomaksi muutetun kehon.

Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä tapahtui ennen syntymäämme ja mitä on tulossa kuoleman jälkeen, voit lukea tämän artikkelin.

Mitä tulee avioliittoon, jos menemme naimisiin temppelissä, meidät sinetöidään puolisoomme tätä elämää ja iankaikkisuutta varten. Se tarkoittaa, että avioliitto voi jatkua ja perhe pysyä yhdessä myös kuoleman jälkeen.

Jumalan luonteenpiirteiden kehittäminen sen sijaan ei tule suoraan lahjana meille. Mutta nämä piirteet ja kyvyt ovat sisällämme. Parley P. Pratt opetti jo kirkon alkuaikoina, että koska meidät on luotu Jumalan kuvan mukaan, kaikki Hänen ominaisuutensa ovat meissäkin. Joskin ne ovat ikäänkuin siemenenä tai nuppuna, odottamassa kukkaan puhkeamista. Meidän täytyy valita kehittää niitä. (Pratt, Key to Science of Theology, 101-103.)

Jos valitsemme elämämme aikana kehittää jumalallisia ominaisuuksiamme, Kristus voi siunata meitä ylösnousemuksessa samalla kirkkaudella, joka Hänellä ja Isällämme on. Sellaisessa tilassa voimme jatkaa kehitystämme Jumalan kaltaiseksi tämän elämän jälkeen. Emme odota, että meistä tulisi täydellisiä tässä elämässä. Mutta Kristuksen avulla voimme pyrkiä sitä kohti. Ja Jumala on varannut meille apua pyrkimyksiämme varten.

Mitä Jumalan kaltaiseksi tuleminen vaatii meiltä?

Jumala on antanut meille mahdollisuuden solmia kanssaan liittoja. Se tarkoittaa, että me lupaamme pitää Hänen antamansa käskyt ja Hän lupaa meille siunauksia. Liittojen kautta saamme elämäämme Jumalan voiman. Ne ovat keino, jonka kautta Hän voi siunata meitä suuremmilla kyvyillä, antaa meille halun tehdä parempia valintoja ja auttaa meitä konkreettisesti muuttumaan.

Esimerkiksi kasteessa teemme liiton seurata Jeesuksen esimerkkiä ja Jumala lupaa meille Pyhän Hengen lahjan. Se tarkoittaa, että jos valitsemme pitää Jumalan käskyt, Pyhä Henki voi olla kanssamme päivittäin. Pyhän Hengen vaikutuksen kautta ihmisestä voi vähitellen kehittyä ominaisuuksiltaan Jumalan kaltainen. Parley P. Pratt kertoi, kuinka Pyhä Henki vaikuttaa meissä:

Pyhän Hengen lahja … elvyttää kaikkia älyllisiä kykyjä, lisää, kasvattaa, laajentaa ja puhdistaa kaikki luonnolliset intohimot ja mieliteot, ja sovittaa ne, viisauden lahjan avulla, oikeaan käyttöön. Se innoittaa, kehittää, muokkaa ja kypsyttää kaikki luonteemme hienovaraiset sympatiat, ilot, maut, tunteet ja mieltymykset. Se innoittaa hyveellisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, lempeyttä, säyseyttä ja rakkautta. Se kehittää henkilön kauneutta, muotoa ja piirteitä. Se hoitaa terveyttä, tarmoa, eloisuutta ja seurallisuuden tunteita. Se elävöittää kaikkia fyysisen ja älyllisen ihmisen kykyjä. Se vahvistaa ja virittää hermoja. Lyhyesti sanottuna se on aivan kuin ydintä luille, iloa sydämelle, valoa silmille, musiikkia korville ja elämää koko olemukselle.(Oppiaiheesta the gift of the Holy Ghost)

Voit lukea lisää Pyhän Hengen tehtävistä esimerkiksi täältä.

Tullaksemme Jumalan kaltaisiksi meidän täytyy valita tehdä liittoja Hänen kanssaan, pitää Hänen käskynsä ja tehdä parannusta kun emme onnistu niiden pitämisessä. Jeesus auttaa meitä korjaamaan virheemme, koska Hän on kärsinyt syntiemme puolesta. Se antaa meille mahdollisuuden aloittaa alusta tai yrittää uudelleen silloin, kun epäonnistumme. Jumalan kaltaiseksi tuleminen tarkoittaa kasvamista siihen Kristuksen avun ja omien valintojemme kautta.

Käskyt polkuna Jumalan kaltaiseksi tulemiselle

Entä jos olisi mahdollista, että taivaassa olisi Jumala, jolla on alkoholiongelma? Millaisen universumin Hän loisi? Haluaisitko elää siellä?

Jotta meistä voisi tulla Jumalan kaltaisia, meidän täytyy valita elää Hänen tavallaan. Jumala on ilmoittanut meille lait, joiden mukaan Hän elää. Hän on käskenyt myös meitä elämään näiden lakien mukaan. Käskyjen pitäminen on siis toisaalta keino elää niin, että Pyhä Henki voi vaikuttaa meissä. Toisaalta ne ovat harjoitusta elää samalla tavoin kuin Taivaallinen Isämme elää.

Meidän ei koskaan tarvitse pelätä, että Jumala poikkeaisi iankaikkisista laeista. Hän elää täydellisesti niiden mukaan ja on muuttumaton. Hän pitää itse kaikki käskyt, joita on antanut meille. Meidän täytyy oppia elämään kuten Isämme, jotta meille voidaan uskoa samanlainen asema kuin Hänellä on. Vasta kun on varmaa, ettei osaltamme ole olemassa mahdollisuutta lakien rikkomiselle, meille voidaan luottaa kaikki voima, joka Jumalalla on.

Siinä tapauksessa, että saavuttaisimme Jumalan kaltaisuuden emme sittenkään voisi toimia omien päähänpistojemme mukaan. Jumala lakkaisi olemasta Jumala, jos Hän poikkeaisi käskyjen noudattamisesta. Meidän jumaluutemme loppuisi siis siihen paikkaan. Emme myöskään vapautuisi Taivaallisen Isämme käskyjen noudattamisesta, jos saavuttaisimme samanlaisen aseman. Hän olisi yhä meidän Jumalamme ja meidän täytyisi yhä pitää Hänen lakinsa.

Yritämmekö ottaa Jumalan paikan?

Pyrkimyksemme tulla Jumalan kaltaiseksi ei tarkoita, että yrittäisimme päästä hallitsemaan niitä, jotka eivät saaneet samaa asemaa. Meistä ei voi tulla Jumalia toisillemme. Taivaallinen Isämme ei luovuta paikkaansa yhdelle meistä, vaikka olisimmekin kehittyneet Hänen kaltaisikseen.

Jos perimme saman kirkkauden, joka Isällämme on, tulemme tekemään työtä, jota Hän tekee. Se tarkoittaa maailmojen luomista ja kansoittamista henkilapsilla, joita pyrkiä auttamaan Jumalan kirkkautta kohti.

Sitä paitsi suhteessa toisiimme pyhät kirjoitukset opettavat, että tämän elämän jälkeen ne, jotka tulevat perimään enemmän kirkkautta ja voimaa palvelevat niitä, joilla sitä on vähemmän.

Jumalan kaltaiseksi tuleminen saattaa vaikuttaa myös Jumalan aseman mitätöimiseltä. Jos kerran Hänen lapsistaan voi kaikista tulla Hänen kaltaisiaan, mitä erityistä Hänessä on? Jumala tulee aina olemaan meidän Jumalamme. Se, että me saavuttaisimme Hänen kirkkautensa lisäisi Hänen kirkkauttaan. Silloin Hänellä olisi enemmän kirkkautta jälkeläistensä kautta. Samaan tapaan kuin viisaan lapsen valinnat ja toiminta voivat kasvattaa isänsä kuningaskuntaa.

Tavoite tulla Jumalan kaltaiseksi ei myöskään tarkoita, että yritämme saada valtaa tai päästä hallitsemaan ihmisiä tämän elämän aikana. Kristuksesta ei ollut omana aikanaan mitään uhkaa viralliselle hallinnolle. Hän esimerkiksi neuvoi antamaan keisarille sen, mikä keisarille kuului (Matt. 22:21). Jeesus sanoi, ettei Hänen valtakuntansa ollut tästä maailmasta ja jopa Pilatus tunnisti, ettei Kristuksesta ollut vallanpitäjille mitään uhkaa (Joh. 18:36-39). Kristus noudatti yhteiskunnan lakeja ja on nykyajan ilmoituksessa selkeästi pyytänyt meitä toimimaan samoin.

Pyrimmekö olemaan parempia kuin muut?

Se, että meitä kutsutaan pyhiksi ei tarkoita, että olisimme muiden yläpuolella. Nimitystä pyhä käytetään kirkon jäsenistä osoittamaan, että he ovat Kristuksen seuraajia. Emme pidä itseämme muita parempina. Jos joku meistä erehtyy näin ajattelemaan, hänen on aihetta tehdä parannusta. Tavoite kehittyä Jumalan kaltaisissa ominaisuuksissa ei tarkoita, että olisimme saavuttaneet ne.

Kukaan kirkon jäsen ei ole vielä lähelläkään päämääräänsä. Yleensä olemme piinaavan tietoisia siitä. Toki voimme havaita toisissamme vahvuuksia Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa. Se on virkistävää ja antaa toivoa mahdollisuuksista kehittyä. Mutta kaikilla meistä on myös heikkouksia, ja useimmat painiskelevat pienempien tai isompien syntien kanssa.

Tämä saattaa tulla pettymyksenä erityisesti sellaisessa tapauksessa, että kuullessaan Kristuksen opetuksista lähetyssaarnaajilta henkilö uskoo kaikkien jäsenten elävän täydellisesti näiden opetusten mukaan. Se on tavoitteenamme. Mutta emme ole täydellisiä.

Meillä kuitenkin on päämäärä ja tiedämme, että voimme hiljalleen tulla paremmiksi. Uskomme, että voimme todella muuttua ja jättää taaksemme huonot tavat. Emme usko voivamme tehdä sitä omin voimin, mutta uskomme Jeesuksen Kristuksen haluun ja kykyyn auttaa meitä.

Tiedämme, että Hän kantoi kaiken tuskan, epäoikeudenmukaisuuden ja ahdistuksen. Hän kärsi syntiemme puolesta ja voi puhdistaa meidät niistä täydellisesti. Ja puhdistettuaan meidät Hän voi tehdä meistä parempia kuin ennen olimme. Jopa vähitellen auttaa meitä kehittymään sellaisiksi kuin Taivaallinen Isämme on.

Jumala antoi meille alussa vapaan tahdon, jotta voisimme itse valita, millaisiksi haluamme kehittyä. Ihminen oli ainut, jolle vapaa tahto suotiin. Sitä ei annettu delfiineille, karhuille tai kotkille. Mitä sinä haluat saavuttaa tässä elämässä ja tämän jälkeen?

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: