Jumalan antamat rajat siveydelle

Jumala on antanut meille pyhän lisääntymisvoiman ja Hän odottaa, että sitä voimaa käytetään niissä rajoissa, jotka Hän on antanut. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa opetetaan lakia, jota kutsutaan siveyden laiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy olla sukupuolisesti puhtaita. Vaikka monien yhteiskuntien moraalikäsitykset ovatkin muuttuneet, tämä laki on edelleen hyvin tärkeä tänä päivänä ja koskee kaikkia ihmisiä.

Siveyden laki suojelee ihmisruumiin ja avioliiton pyhyyttä. Siihen sisältyy ehdoton pidättäytyminen sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus puolisolle avioliiton solmimisen jälkeen. Meidän on pyrittävä pitämään ajatuksemme puhtaina ja oltava säädyllisiä pukeutumisessamme, sanoissamme ja teoissamme. Pornografiaa tulee välttää sen kaikissa muodoissa. On tärkeää ymmärtää, että avioliiton sisällä sukupuolisuhde on hyväksyttävää ja kaunista ja että sillä on tärkeä rooli sekä onnellisessa parisuhteessa että Luojan suunnitelmassa lapsiaan varten.

1890592_10152228023331550_1945986565_o

Joitakin siveyden ja siveettömyyden seurauksia

Ne ihmiset, jotka noudattavat siveyden lakia, saavat nauttia itsehillinnän tuomasta voimasta, itsekunnioituksesta ja luonteenlujuudesta. Heillä on suurempi luottamus ja varmuus perhesuhteistaan ja he voivat tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen elämässään täydemmin. He ovat paremmin turvassa emotionaalisilta vaurioilta ja pystyvät todennäköisemmin rakentamaan vahvoja ja yhtenäisiä perheitä.

Toisaalta taas siveettömyys rikkoo perheitä. Se vähättelee avioliiton merkitystä yhteiskunnan keskeisenä instituutiona ja vähentää ihmisten sitoutumista toisiinsa ja perheen kasvattamiseen.  Siveettömyys voi johtaa myös aborttiin. Siveettömyys altistaa häpeälle ja syyllisyydelle ja loukkaa Pyhää Henkeä ja Herraa.

Mormonikirkon kanta aborttiin

Niin kuin aikaisemmin mainittiin, abortti voi olla yksi vaihtoehto siveettömyyden seuraukselle.

Jos jostakin syystä aborttia mietitään vaihtoehtona, se tulisi olla tarkoin harkittu ja sitä ennen tulisi käydä läpi kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot. Kirkon pappeusjohtajat voivat antaa tällaisissa tapauksissa ohjeita ja neuvoja. Sen lisäksi kehotetaan kysymään neuvoa Jumalalta vilpittömässä rukouksessa.

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kanta abortin tekemiseen on, että se ei ole hyväksyttävää, paitsi joissakin harvoissa poikkeustapauksissa. Näitä poikkeustapauksia ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa nainen on tullut raskaaksi insestin tai raiskauksen seurauksena. Myös tapaukset, joissa pätevä lääkäri on sitä mieltä, että nainen voi vaarantaa oman henkensä tai terveytensä raskauden tai synnytyksen vuoksi, voidaan harkita aborttia. Joskus lääkäri voi todeta, että syntyvä lapsi on niin vammautunut, ettei hän tule elämään, myös silloin voidaan miettiä aborttia yhtenä vaihtoehtona. Näissä tilanteissa abortti voi olla vaihtoehto, mutta ei välttämättä sittenkään. Rukous on taas apukeinona valinnan tekemiseen ja sen ymmärtämiseen.

Aina voidaan muistaa, että jos ei itse ole kykenevä hoitamaan ja kasvattamaan syntyvää lasta, niin hänet voidaan adoptoida perheeseen, jossa hänestä pidetään huolta ja kasvatetaan rakkaudella. Näin annetaan mahdollisuus ihmisen elää ja kokea kaikki se, mitä Jumala hänelle antaa koettavaksi. Jokainen elämä on arvokas Herralle. 1498988_10152388588736550_1536299467980037169_o

Ihminen voi saada anteeksi siveettömyyden

Vaikka siveyden lain rikkominen on vakava synti niille, jotka tietävät Herran asettamista siveyden mittapuista, on tärkeää ymmärtää, että voimme tehdä parannuksen ja puhdistua täysin Kristuksen sovituksen ansiosta. Kun ihminen tekee parannuksen siveettömyyden synnistä, hän voi saada anteeksi. Jumala on luvannut, että parannuksen jälkeen ihmisen aiempia syntejä ei muisteta (OL 58: 42-43). Mikä ihana lupaus!

Tämän artikkelin on kirjoittanut Leena Suorsa.