Yksi siisteimmistä opetuksista, joka osoittaa jumalallisen luonteemme ja potentiaalimme taivaallisten vanhempien lapsina, on opetus hengellisistä lahjoista. Meillä kaikilla on ainakin yksi hengellinen lahja ja voimme kehittää niistä toisia läpi elämämme.

Mitä hengelliset lahjat ovat?

Hengen lahjat ovat ”erityisiä hengellisiä siunauksia, joita Herra antaa arvollisille ihmisille heidän omaksi hyödykseen ja käytettäviksi muiden siunaukseksi”. (Pyhien kirjoitusten opas)

Oppi ja liitot -kirjan luvussa 46 kuvaillaan muutamia näistä hengellisistä lahjoista ja se onkin usein juurikin se pyhien kirjoitusten kohta, johon asiasta keskustellessa viitataan. Luku 46 pitää sisällään sellaisia lahjoja kuten usko parantaa, kielillä puhuminen, ihmetekojen tekeminen, henkien erottaminen ja muitakin melkoisen ihmeellisiä kykyjä.

Hengen lahjat eivät kuitenkaan rajoitu vain tässä kohdassa mainittuihin lahjoihin. Bruce R. McConkie kirjoitti kerran, että ”hengellisten lahjojen määrä on loputon ja moninaisuus ääretöntä”.

Lahjoja, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi

Kaiveltuani sieltä täältä tietoa siitä, mitä kirkon johtajat ovat sanoneet tästä aiheesta,
keräsin yhteen listan heidän mainitsemistaan hengellisistä lahjoista. Osa niistä on asioita,
joita en koskaan ollut edes ajatellut ”lahjoiksi”.

 • rakkaus
 • kuunteleminen
 • pohtiminen
 • lempeän ja hiljaisen äänen kuuleminen ja käyttäminen
 • toisten rauhoittaminen
 • toisista välittäminen
 • pyytäminen
 • kyky itkeä
 • riidan välttäminen
 • sovinnollisuus
 • tyhjän hokemisen välttäminen
 • vanhurskauteen pyrkiminen
 • tuomitsematta jättäminen
 • ohjauksen pyytäminen Jumalalta
 • opetuslapseus
 • rukousten pitäminen (muiden kanssa)
 • uskominen
 • henkilökohtaisen ilmoituksen saaminen
 • itsensä ilmaiseminen
 • opiskeleminen
 • rehellisyys
 • ongelmien ratkaiseminen luovasti
 • looginen ajattelu
 • uteliaisuus
 • toisten tarpeiden huomaaminen

(Nämä on poimittu seuraavista englanninkielisistä puheista: ”There are Many Gifts” – Marvin J. Ashton, ”Spiritual Gifts” – Dallin H. Oaks, ”Gifts of the Spirit” – Robert D. Hales, ”Spiritual Gifts” – Peggy S. Worthen, ”Every Good Gift” – Robert D. Hales sekä ”Gifts of the Spirit” – James A. Cullimore. Jos sinulla on joskus aikaa, lue joku näistä!)

On tärkeää, että opimme pyytämään

Yksi hengellinen lahja, jonka koen olevan erityisen kiehtova, on pyytämisen lahja. Vaikka en ollut koskaan varsinaisesti ajatellut sen olevan hengellinen lahja, tajusin sen täyttävän vaaditut kriteerit erittäin hyvin. Toisinaan on vaikea pyytää apua tai kertoa jollekin suoraan mitä tarvitset. Vaatii rohkeutta pyytää mahdollisuuksia kasvaa tai kysyä kysymystä tietäen, ettet välttämättä tule pitämään vastauksesta.

Tämä on itse asiassa hengellinen lahja, jota meidän kaikkien tulisi tavoitella, ottaen huomioon, että sen omaaminen on välttämätöntä kehityksellemme. Kohdassa Oppi ja liitot 9:7 sanotaan:

”Katso, sinä et ymmärtänyt; kuvittelit, että minä antaisin sen sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta.”

Joseph Smith opetti, että saamme hengellisiä lahjoja, kun meillä on uskoa ja olemme kuuliaisia. Meidän uskomme ja se, että pyydämme taivaalliselta Isältä vastauksia ja mahdollisuuksia, yhdessä avaavat ovet, jotka johtavat kaikkeen muuhun.

”Onko uskomme riittävän vahvaa?”

James A. Cullimore, viitaten hengellisiin lahjoihin, kysyi kerran: ”kirkon jäseninä, onko uskomme riittävän vahvaa?” Minkä tahansa pyytäminen, erityisesti hengellisessä kontekstissa, voi olla pelottavaa. Pelkäämme sitä, miltä meistä tuntuu, jos vastaus tai lopputulema ei olekaan sellainen, mistä pidämme tai mitä odotimme. Mutta sen haavoittuvuuden ja uskon löytäminen, pyytääksemme Jumalalta tarvitsemaamme, tuo mukanaan kasvua ja kehitystä – minkä vuoksi me täällä maan päällä olemme.

Joseph Smith käynnisti evankeliumin palautuksen kysymällä yhden suuren kysymyksen. Ja epäilen sen vaatineen suurta uskoa. Kallisarvoisen helmen kohdassa Joseph Smith – historia 1:13 Joseph kertoo siitä, kuinka hän, pohdittuaan vaihtoehtojaan, viimein päätti tehdä ”kuten Jaakob neuvoo” – tienristeys, jossa monet meistäkin ovat varmasti joskus seisoneet:

”Lopulta päädyin siihen tulokseen, että joko minun oli jäätävä pimeyteen ja ymmälle tai sitten minun oli tehtävä, niin kuin Jaakob neuvoo, eli pyydettävä Jumalalta. Lopulta päätin pyytää Jumalalta päätellen, että jos hän antaa viisautta niille, joilta puuttuu viisautta, ja antaa auliisti ja soimaamatta, minä saattaisin uskaltaa.”

Haluatko tietää, onko jokin asia totta? Haluatko mahdollisuuden kasvaa ja palvella? Haluatko tietää, onko tekemäsi päätös oikea? Haluatko kasvattaa hengellisiä lahjojasi tai jopa löytää uusia? Älä jää ”pimeyteen ja ymmälle” vaan ”tee kuten Jaakob neuvoo” – ”pyydä Jumalalta” uskossa. Vastauksesi ei välttämättä ole suuri ja ihmeellinen (itse asiassa, sitä se todennäköisesti ei ole), mutta tule ällistymään siitä, mitä siitä seuraa.

 

Artikkelin on alun perin kirjottanut Morgan Wykstra ja se on julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.