Johtajan tarkoitus riippuu siitä, mikä on organisaation tarkoitus.

Liikemaailmassa hyvä johtaja saa alaisensa tekemään töitä niin, että yritys saa taloudellista voittoa. Johtamistyötä ohjaa strategia. Hyvä johtaja hallitsee niin ihmisten kuin asioiden johtamisen, ja osaa viedä organisaatiota oikeaan suuntaan.

Kirkon tavoite on auttaa ihmisiä tulemaan Kristuksen luokse. Tämä luonnollisesti vaikuttaa siihen, miten kirkossa johdetaan. Hyvä johtaja on sellainen, jolta oppii Kristuksesta ja Jumalasta.

Kaikki johtavat vuorollaan

Kirkossa kuka tahansa voi olla johtaja. Olen aiemmassa bloggauksessani kertonut, kuinka kirkon organisaatio toimii: meillä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki seurakunnan jäsenet toimivat vuorotellen erilaisissa tehtävissä.

Monet näistä tehtävistä ovat johtotehtäviä. Suomessa lähes jokainen kirkon jäsen päätyy jossain vaiheessa johtajaksi.

  • Johtotehtäviä seurakuntatasolla ovat esimerkiksi seurakunnanjohtajan ja piispan tehtävä sekä seurakunnan eri järjestöjen johtajien tehtävät. Jokaisella johtajalla on apunaan neuvonantajat, jotka myös johtavat.
  • Johtotehtävät voivat alkaa jo nuorena. Nuoret saavat vastuuta vertaistensa johtamisesta kirkossa, aikuisten avustuksella.
  • Seurakuntatason lisäksi kirkossa on johtotehtäviä myös vaarna- ja piiritasolla sekä korkeammilla tasoilla. Vaarnat ja piirit ovat useamman seurakunnan muodostamia maantieteellisiä alueita.
  • Lisäksi lähetystyö tuo johtomahdollisuuksia. Nuoret lähetyssaarnaajat muodostavat piirejä ja vyöhykkeitä, joilla jokaisella on omat johtajansa. Lähetyssaarnaajia johtaa vanhempi lähetysjohtajapariskunta, joka toimii tehtävässään kolmen vuoden ajan kokoaikaisesti.
  • Tämä saattaa olla itsestäänselvyys, mutta koen sen sanomisen ääneen tärkeäksi silti: sekä naiset että miehet toimivat kirkossa johtotehtävissä.

Johtotehtäviä siis riittää. Suurinta osaa tehtävistä jäsenet hoitavat oman palkkatyönsä ohella vapaaehtoisesti. Jotkut tehtävät, kuten lähetysjohtajan tehtävä, ovat kokoaikaisia, joita varten muu elämä jätetään hetkeksi taakse.

Johtajat ovat Jumalan kutsumia, eikä tehtäviin aina valita maallisesta näkökulmasta katsottuna sitä, joka olisi pätevin tai kokenein. Itse asiassa meidät kutsutaan johtotehtävään usein siksi, että meidän itse tulee oppia jotain.

Miten kirkossa johdetaan? 

Jumala auttaa niitä johtajia, jotka Hän on kutsunut tehtäviin. Hän siunaa heitä tarvittavilla kyvyillä ja antaa heille Pyhän Hengen johdatusta. Hengen tunteminen onkin yksi johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista kirkossa, sillä Kristuksen kirkossa tulisi johtaa aina Kristuksen tavalla.

Toinen johtajan tärkeä ominaisuus on kyky rakastaa omia johdettavia. Rakkauden osoittamiseen on yhtä monta tapaa kuin johtajaakin. Minulle yksi tärkeä tapa, jolla minua kirkossa johtaneet ovat osoittaneet rakkautta, on ollut kuunteleminen. Itse arvostan niitä monia johtajia, jotka ovat vuosien varrella kuunnelleet erilaisia hengelliseen kehitykseeni liittyviä haasteita, ja olleet tukena niissä.

Kirkon johtajien tehtävä on myös toimia hyvinä esimerkkeinä johdettavilleen. Kun he elävät sellaista elämää, jota Jumala haluaa meidän elävän, muut ottavat heistä mallia. Tämä on voimallinen tapa johtaa ja tuoda ihmisiä Kristuksen luokse.

Johda kuin Kristus

Kun haluamme oppia johtamisesta, paras esimerkki siitä on Jeesus Kristus.

Jeesus oli johtaja, jolla oli aina Pyhä Henki mukanaan. Hän ei koskaan tehnyt oman tahtonsa mukaisesti, vaan täytti kaikessa Jumalan tahdon.

Hän siunasi ja rakasti ympärillään olevia ihmisiä yksi kerrallaan. Hän ei ollut koskaan liian kiireinen osoittamaan rakkautta niille, jotka sitä tarvitsivat. Kristus oli meille täydellinen esimerkki siitä, miten meidän tulisi elää elämäämme. Hän oli synnitön, ja eli niin kuin opetti.

Kristus on täynnä uskoa ja toivoa. Hän sai ihmiset seuraamaan itseään, ja hän delegoi tehtäviään opetuslapsilleen ja muille luotettaville ihmisille ympärillään. Hän oli luotettava ja kärsivällinen muiden ihmisten kanssa. Hänellä on paljon ominaisuuksia, joista jokainen johtaja niin maailmassa kuin kirkossa voisi ottaa opikseen.

Susanna Koivisto on Seuraa Kristusta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.