Juhlimme pian kansaivälistä naistenpäivää! Vaikka meidän tulisi juhlia elämämme naisia joka päivä (ja meille tärkeitä ihmisiä yleensäkin), olemme tänään erityisen arvostavia.

Nyt siis jaan joitakin hienoja naisia koskevia lainauksia, jotka eivät koske äitiyttä. Kaikki äidit ovat naisia, mutta kaikki naiset eivät ole äitejä (ei ainakaan perinteisessä merkityksessä). Joten nämä ovat kaikille naisille!

Meillä kaikilla on paljon yhteistä

”Jumalan tyttärinä te olette enemmän toistenne kaltaisia kuin erilaisia.”Henry B. Eyring

Ihmisinä meillä on samankaltaisia haasteita ja unelmia. Naisina meillä on jopa enemmän yhteistä. Minusta on ihanaa viettää aikaa aviomieheni kanssa, mutta joskus vain tarvitsen aikaa olla tyttöjen kesken.

Me olemme sisaria

”Sisaruuden tunne on sama, olit sitten Salt Lake Cityssä tai Etelä-Afrikassa.” -Dorah Mkhabela

Muuttaminen on vaikeaa. Mutta on jotenkin mukava tietää, että muutit minne tahansa, sinulla on sisaria. Minusta oli ihanaa tavata Apuyhdistyksen sisaria jokaisessa seurakunnassa, jossa palvelin lähetystyössä. He olivat aina ystävällisia ja avuliaita minua ja toveriani kohtaan. Vakituisena Apuyhdistyksen jäsenenä oleminen on ollut hieman vaikeampaa, mutta olen huomannut, että aina siellä on joku, joka toivottaa sinut tervetulleeksi. Siihen voi mennä vähän enemmän aikaa, mutta löydät aina sisaren sieltä.

Naisilla ja miehillä on yhtäläiset velvollisuudet

”Jumalan silmissä, sekä kirkossa että perheessä, naiset ja miehen ovat yhdenvertaisia, vaikka heillä onkin eri velvollisuudet.” -Dallin H. Oaks

Sekä kotona että kirkossa, naisilla ja miehillä on yhtäläiset velvollisuudet. Yhtäläisyys ei kuitenkaan aina tarkoita samanlaista. Naiset ja miehet ovat molemmat velvollisia hoitamaan kirkon tehtävät ja elämän käskyjen mukaan. Meille jokaiselle, sukupuoleen katsomatta, annetaan tehtäviä ravita, kouluttaa, valmistaa, suojella ja auttaa toisia. Muistakaamme, että mikään velvollisuus ei ole liian pieni!

Meillä kaikilla on jotain annettavaa

”Rakastan kirkon naisia. Olen nähnyt heidän voimansa. Olen nähnyt heidän uskonsa. Heillä on jotain annettavaa ja he haluavat antaa.” – Sister Linda K. Burton

Jokaisella on jokin kyky, jota he voivat jakaa. Olen usein surrut sitä, että minulla ei ole mitään hyödyllisiä kykyjä. Ehkä asia on ennemminkin niin, että minulla ei ole monia näkyviä kykyjä (paitsi vielä ihmisille ruokaa, olen tosi hyvä siinä). Se, että saa jonkun hymyilemään tai nauramaan on aivan yhtä hyödyllistä kuin hameen helman lyhentäminen tai kauniiden käsitöiden tekeminen. Etsi itsestäsi jotain, mistä pidät ja jaa sen tuoma valo muiden kanssa.

Olemme rohkeita

”Nuori nainen voi olla tarpeeksi rohkea sanomaan: “Olen tällainen, tähän uskon ja tätä haluan.” – Janet M. Nelson

Joskus naiset voivat olla arkoja tai kykenemättömiä sanomaan mielipiteensä (ei aina, älkää olko minulle vihaisia). Mutta kun jokin asia on tärkeä, meidän täytyy ilmaista mielipiteemme. Maailma yrittää määritellä (naisille, miehille, kaikille) kuinka meidän tulee pukeutua, puhua, toimia ja ajatella, mutta Jumalan naiset ymmärtävät, millaisia Hän haluaa meidän olevan: omia itsejämme. Haluan uskoa, että meillä kaikilla on rohkeutta olla sellaisia kuin olemme ja millaisia Jumala tietää meidän voivan olla.

Voimme muuttaa maailmaa

”Tiedän, että Jeesus auttaa tekemään naisista parempia — naisia, jotka voivat muuttaa maailmaa-” – M. Lucia Silva

Tämä kuulostaa pelottavalta, mutta en ajattele, että maailma tarkoittaisi koko planeettaa. Aloita omasta maailmastasi (perhe/yhteisö/työpaikka/elämä). Kristus kärsi puolestamme, jotta meistä voi tulla Hänen ja taivaallisen Isän kaltaisia. Kun meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan, haluamme tuoda toisia samalle polulle kanssamme. Maailman muuttaminen alkaa pienistä askelista. Aina, kun olet ystävällinen jollekulle, muutat maailmaa.

Meillä on yhteinen tarkoitus

”Saatamme elää eri maissa ja kulttuureissa, mutta naisina meillä on yhteinen tarkoitus. Ja tuota yhteyttä ja henkeä tarvitaan tänä päivänä.” – Sisar Rosemary M. Wixom

Mikä on tarkoituksemme? Tulla Kristuksen luokse! Okei, mutta tämä ei koske pelkästään naisia, koska kaikkien tulisi tulla Kristuksen luokse. Luulen, että sen ymmärtämisessä on jotain erityistä, että naiset kaikkialla maailmassa yrittävät saavuttaa saman tavoitteen kuin sinä. Tässä palataan ajatukseen sisaruudesta.

Meillä on moraalista voimaa

”Rakkaat sisaret. Me luotamme moraaliseen voimaan, jota te tuotte maailmaan, avioliittoon, perheeseen, kirkkoon.” -Elder D. Todd Christofferson

Mitä “moraalinen voima” on? Onko se sitä, kun Dumbledore sanoi Harrylla olleen erinomainen luottamus itseensä toisessa koetuksessa? Sanakirjan määritelmän mukaan se on “tehokas kannuste”. En rehellisesti sanottuna vieläkään tiedä, mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta ymmärrän, miten se soveltuu tähän yhteyteen. Naisilla on kyky tuoda esiin parhaat piirteet muissa. Tarkoitan sitä, että joidenkin äitien ei tarvitse kuin luoda määrätynlainen katse, ja lapset osaavat käyttäytyä (rakastan sinua äiti). Joten naiset, käyttäkäämme erinomaista moraalista voimaamme rohkaistaksemme muita olemaan parhaita versioita itsestään!

Voimme rakentaa ja ravita muita

”Sisarilla on kaikissa elämäntilanteissa mahdollisuuksia rakentaa ja ravita toisia omassa vaikutuspiirissään.” – Virginia U. Jensen

Yksi hienoista asioista tässä ajassa on se, että naisilla on niin paljon mahdollisuuksia. Voimme mennä ja tehdä ihan mitä haluamme, jos käytämme siihen tarpeeksi aikaa ja kykyjämme. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikutuspiirimme on vain kasvanut. Olimmepa missä tahansa ja teimmepä mitä tahansa, meillä on mahdollisuus rakentaa ja ravita muita. Näihin ihmisiin kuuluu perheesi, naapurustosi, työpaikkasi, yhteisösi ja niin edelleen. Vain taivas on rajana!

Olemme korvaamattomia

”Naisilla on herkkyyttä Hengen kuiskauksille ja ravitsevaa rakkautta, jota kukaan muu ei voi korvata.” – Sister Bonnie L. Oscarson

Sinä olet ainoa sinä koko maailmassa. Sinulla on ominaisuuksia, joita kenelläkään muulla ei ole. Naisina meillä on joitakin ominaisuuksia, joita useimmilla miehillä ei ole. Älä menetä ihmeellisiä ja yksilöllisiä ominaisuuksiasi matkalla maailmassa.

Voimme muuttaa historian kulkua

”Vanhurskaat naiset ovat muuttaneet historian kulkua ja he tulevat edelleen tekemään sitä. Heidän vaikutuksensa leviää ja kasvaa eksponentiaalisesti.” -Julie B. Beck

Et koskaan tiedä, keneen teet vaikutuksen, ja keneen he taas vuorostaan tekevät vaikutuksen, jne. Ystävällisyytesi voi olla innoituksen lähteenä jollekin, joka tarvitsee sitä jatkaakseen maailman muuttamisen tiellä. Tarkastele ihmisiä elämässäsi, seuraajiasi sosiaalisessa mediassa ja niitä, joiden kanssa juttelet harvoin saadaksesi selville, kuka tarvitsee sinua tänään.

Me tarvitsemme naisia

”Maailmassa on riittävästi naisia, jotka ovat kovia; me tarvitsemme naisia, jotka ovat helliä. Maailmassa on riittävästi naisia, jotka ovat karkeita; me tarvitsemme naisia, jotka ovat ystävällisiä.  Maailmassa on riittävästi naisia, jotka ovat epäkohteliaita; me tarvitsemme naisia, jotka ovat hienostuneita.” – Margaret D. Nadauld.

Tämä sisar Nadauldin lainaus kokoaa yhteen ajatukseni kauniisti. Minusta tuntuu, että meillä on tarpeeksi naisia, jotka yrittävät olla miehiä tai jotka yrittävät saada perinteisiä miehekkäitä luonteenpiirteitä. Me olemme naisia, joten meidän tulisi käyttää niitä ominaisuuksia, joita meillä on, tehdäksemme suuria! En tarkoita, että naisten ei pitäisi olla kovia. Tarkoitan sitä, että töykeys ja suorasukaisuus eivät välttämättä ole parhaita vaihtoehtoja. Joskus lempeys on kovempaa. Nämä ovat siis vain minun mielipiteitäni.

Tämän kirjoituksen opetus siis on: naiset ovat upeita. Me tarvisemme naisten upeita ominaisuuksia rikastamaan ympäröivää maailmaamme. Naiset, tämä on kannustuspuheenne. Miehet, tämä on muistutus teille kohdella elämänne naisia kumppaneina muuttaessanne maailmaa paremmaksi. Kaikki, tämä on pyyntöni teille, että muistaisitte, että olette mahtavia ja pystytte tekemään suuria asioita.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Holly Adams ja se on julkaistu thirdhour.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.