Olet tehnyt huonon valinnan tai rehellisesti sanoen sarjan sellaisia. Tiesit ehkä jo aluksi ettei pitäisi, mutta tyydytys, nautinto ja helppous saivat vaihtoehdon näyttämään liian houkuttelevalta. Ajan kuluessa olet huomannut, että valintasi tekevät elämästäsi tyhjää ja yhä useammin jäät vaille kaipaamaasi nautintoa.

Vaikka tiedostat, etteivät kyseiset asiat tee sinua onnelliseksi, et saa korvattua niitä mitenkään. Joskus olet kuvitellut pysyneesi voittamaan koko ongelman vain huomataksesi yksinäisyyden, tylsyyden tai vihan hetkenä antavasi periksi vanhoille tavoille. Miten usko voi näkyä arjessa siten, että se auttaa todellisen muutoksen aikaansaamisessa?

Kuolevaisuuden haasteet

Maanpäällisen elämämme aikana saatamme kamppailla monenlaisten asioiden kanssa. Erilaiset riippuvuudet kuten alkoholi, tupakka, huumeet, peliongelmat, seksiin tai pornografiaan liittyvät haasteet voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä kierteiltä, joita on vaikea katkaista. Ongelmamme saattavat liittyä myös huonoihin käyttäytymismalleihin – esimerkiksi aggressiivisuuteen, lohtusyömiseen, juoruamiseen tai valehteluun.

En tarkoita, että varsinaiset riippuvuudet olisivat vaikeudessaan verrattavissa vaikkapa ylensyömiseen. Mutta näillä on yhdistävä piirre – tarve muutokselle.

Evankeliumin ilosanomana on, että Kristuksen avulla todellinen muutos on mahdollista. Vain harvoilla ihmisillä on voimaa oppia hallitsemaan ongelmia ja epätoivoa aiheuttavaa käytöstään yksin. Ja vaikka onnistuisimmekin itsehillinnän kasvattamisessa, Jeesus tarjoaa meille enemmän. Hän lupaa puhdistaa meidät ja tehdä meistä uusia luomuksia. (Esim. Jesaja 1:18; Moosia 5:2,7)

Sairaiden parantaminen

Eläessään maan päällä Kristus kulki ympäri tehden hyvää. Hänen pelkkä läsnäolonsa maan päällä ei poistanut spitaalin ilmentymistä tai muita ongelmia, joiden kanssa ihmiset kamppailivat. Mutta he pystyivät saamaan apua Häneltä. Heidän täytyi vain uskoa ja tulla Hänen luokseen. Hän ei koskaan kieltäytynyt auttamasta heitä, olipa heidän haasteensa millainen tahansa.

Kristus auttaa meitä yhtä konkreettisesti kuin Hän paransi sairaita fyysisistä vaikeuksistaan ollessaan maan päällä. Samalla tavoin Hänen apunsa on meidän ulottuvillamme, jos valitsemme tulla Hänen luokseen ja pyytää sitä.

Muuttuminen Kristuksen avulla

Omana aikanaan Jeesus kutsui ihmisiä tekemään parannuksen. Hän esittää saman kutsun myös meille. Miksi? Parannuksen tekeminen tuo elämäämme mahdollisuuden todella muuttua ja tuntea kestävää iloa.

Ilman Kristuksen apua olemme omien voimiemme armoilla. Saatamme saada aikaan muutoksia käytöksessämme, mutta parhaimmillaankin se on kuin kontrollikeinojen oppimista. Ainut tapa todella muuttua ihmisenä paremmaksi on Jeesuksen sovituksen puhdistavan vaikutuksen kautta. Pyhissä kirjoituksissa Hänestä puhutaan kullan puhdistajana, joka polttaa metallista epäpuhtaudet pois. (Esim. Sakarja 13:9)

Tämä vertauskuva kertoo meille kuinka hän puhdistaa myös meidät. Pyhän Hengen vaikutuksen kautta kaikki viallinen, huono ja negatiivinen todella katoaa meistä. Tämä prosessi on usein vähittäinen ja jatkuu jollain osa-alueella koko elämämme ajan.

Voi olla, että jokin tietty haaste on elämän mittainen kamppailu. Tai sitten ongelmamme saattavat vaihdella. Kun olemme selättäneet yhden huomaamme, että joudumme kehittämään itseämme toisella osa-alueella. Meidän on yleensä tarkoitus oppia jotain haasteidemme kautta, ei pelkästään sitä, kuinka pääsemme ongelmista eroon.

Tämä ei silti tarkoita, etteikö meidän olisi mahdollista esimerkiksi katkaista riippuvuutta. Kristuksen sovitus voi puhdistaa meidät niin, ettei meidän tarvitse kamppailla sen kanssa enää.

Keinoja saada voimaa Jeesukselta

Kun teemme asioita, jotka kutsuvat Pyhän Hengen elämäämme tai tuovat meitä lähemmäs Jumalaa, saamme enemmän voimaa muuttua ja olemme kauempana paholaisen vaikutuksesta. Eräs Kristuksen apostoleista nykyaikana vertasi tätä magneetin toimintaan:

”Magneetti menettää voimansa metalliesineeseen ainoastaan, kun esine asetetaan kauas siitä. Sen vuoksi aivan kuten magneetti ei pysty käyttämään voimaa kaukana olevaan metalliesineeseen, samalla tavoin kun me vastustamme kiusausta, se loittonee ja menettää vallan meidän mieleemme ja sydämeemme ja siten meidän tekoihimme.” (Ulisses Soares)

Asioita, joita voimme tehdä tullaksemme lähemmäs Jumalaa ovat esimerkiksi:

  • rukoileminen
  • Kristuksesta oppiminen
  • hengellisen musiikin kuuntelu
  • luonnossa liikkuminen
  • päiväkirjan kirjoittaminen
  • muiden palveleminen
  • kiitollisuuden aiheiden miettiminen

Joskus ihmeitä suodaan uskomme vuoksi, kun käännymme pyytämään apua Jumalalta. Hänen voimansa voi olla hyvin konkreettisella tavalla läsnä elämässämme, jos pyydämme pappeuden siunauksen. Ja vaikka kuormaamme ei välittömästi poistettaisi, voimme saada siunauksen kautta enemmän voimaa, rauhaa ja toivoa.

Tässä artikkelissa kerrotaan enemmän pappeuden siunauksista.

Erityisesti riippuvuuksien kanssa saatamme tarvita ammattiapua. Jumala odottaa, että teemme itse sen mitä voimme. On tärkeää, että käytämme lääketieteen vaihtoehtoja, vertaistukiryhmiä tai muita apukeinoja. Nämäkin ovat siunauksia Jumalalta meidän hyväksemme. (ks. Matthew S. Holland)

Toivoa paremmasta

Kristus on kärsinyt puolestamme ja antaa meille mahdollisuuden korjata virheemme. Hän sanoi aviorikoksesta kiinni jääneelle naiselle ”Mene, äläkä enää tee syntiä.” (Johannes 8:11) Samoin Hän sanoo meille ja kulkee kanssamme kunnes olemme todella voineet jättää huonot tapamme taaksemme.

”Jumalan meitä kohtaan tunteman täydellisen rakkauden ja Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen uhrin ansiosta meidän syntimme – sekä suuret että pienet – voidaan pyyhkiä pois eikä niitä enää muisteta. – – Vapahtajan ääretön sovitus muuttaa täysin tavan, jolla voimme nähdä rikkomuksemme ja epätäydellisyytemme. Sen sijaan että vatvoisimme niitä ja tuntisimme olevamme parantumattomia ja toivottomia, me voimme oppia niistä ja tuntea toivoa. Parannuksen puhdistava lahja sallii meidän jättää syntimme taaksemme ja nousta esiin uutena luomuksena.” (Uchtdorf).

Kun teemme parannuksen ja saamme syntimme anteeksi, Jeesuksen sovitus puhdistaa meidät. Silloin emme tunne enää tuskaa huonojen valintojemme vuoksi ja olemme muuttuneet niin, että meillä on voimaa valita paremmin.

Kristus on toivomme lähde. Hänen sovituksensa ei ole sellaisia ihmisiä varten, jotka ovat täydellisiä. Hänen apunsa on nimenomaan sellaisia ihmisiä varten, joilla on jotakin muutettavaa, parannettavaa ja toivottavaa.

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: