Useimmat eivät ehkä tunne katolista professoria, tohtori Stephen H. Webbiä, mutta hän teki paljon puolustaessaan kirkon uskomuksia, arvoja ja pyhiä kirjoituksia. Kun suurin osa maailmaa kieltäytyy tunnustamasta mormoneja kristityiksi, hän puolusti heitä julkisesti sanoen: ”Mormonit ovat kristillisempiä, kuin monet valtavirran kristityistä, jotka eivät ota vakavasti sitä hämmästyttävää väitettä, että Jeesus on Jumalan poika.”

Kun Webb menehtyi 54-vuoden iässä 5. maaliskuuta 2016, monet, myös mormoni-tiedemiehet, surivat tuon uskomattoman miehen menetystä.

“Kukaan nykyajan teologi, joka ei ole kirkon jäsen, ei ole perehtynyt mormoniteologiaan yhtä huolella ja tarkasti kuin Stephen H. Webb,” sanoi Blair Hodges Brigham Youngin yliopiston Neal A. Maxwellin uskonnollisen tutkimuksen insituutista Salt Lake Tribune-lehdelle.

Kristus on pääosassa

Hän uskoi ja osoitti, että mormonismissa ja erityisesti Mormonin kirjassa on ”pakkomielle Kristuksesta.”

“Kun oikeasti luin tämän kirjan, olin kertakaikkisen yllättynyt,” hän kirjoitti. ”Kukaan muu ei nouse esiin kuin Hän. ’Ja me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa’ (2. Ne. 25:26).

Ja vaikka hänen alkuperäiset kirjoituksensa, joita lainattiin edellä, osoittavat hänen kunnioituksensa mormoniuskomuksia kohtaan, hän ei myöskään karttanut kritiikkiä. Kuitenkin vähän ennen kuolemaansa, tohtori Webb lähetti sähköpostiviestin LDS Living-sivuston toimitukseen kertoakseen, että hänen näkemyksensä ovat ”muuttuneet, kasvaneet ja syventyneet niistä ajoista.” Hän jatkoi sanoen: ”Kirjoitin tuon kohdan, kun olin hyvin alussa matkallani palautetun evankeliumin maailmaan, ja olen oppinut niin paljon siitä ja pyhistä sen jälkeen.”

Webb oli järkkymätön sen suhteen, että mormonismin opiskelu ja mormonien tapaaminen tekivät hänestä paremman kristityn.

Tämä innoitti Webbiä kirjoittamaan uuden kirjan, Mormon Christianity: What Non-Mormon Christians Can Learn from the Latter-day Saints (Mormonikristillisyys: Mitä ei-mormonikristityt voivat oppia myöhempien aikojen pyhiltä) ja jatko-osan nimeltä Catholic and Mormon: A Theological Conversation (Katolinen ja mormoni: teologinen keskustelu).

America Magazine-lehden kysymyksiä ja vastauksia osiossa Webb kertoi lisää esimerkkejä siitä, miten mormonismi oli muuttanut häntä ja miten muut kristityt, erityisesti katoliset, voisivat hyötyä siitä. Tässä muutamia kohokohtia:

…Minusta Mormonin kirja on ilmeisen ihmeellinen kirjoitus, joka käsittelee teologisia asioita kertomuksen muodossa. Kun sen lukee uskonnollisessa mielessä, ei nykyajan historiallisten perusteiden näkökulmasta, siinä esitetään keinoja niiden monien asioiden ratkaisemiseen, jotka jakoivat protestantit 1800-luvulla ja se myös osoittaa tien kohti rikkaampaa ja laajempaa kristillisyyttä, kuin mitä silloin oli tarjolla…

Mitä katoliset voivat oppia mormoneilta?

…Mormonit ja katoliset molemmat puhuvat enemmän teoista ja pyhyydestä enemmän kuin protestantit ja he voivat oppia toisiltaan tuossa asiassa. Sen lisäksi mormoneilla on luja usko taivaan fyysiseen todellisuuteen. Katolisessa kirkossa oli aikaisemmin kuvaannollisempi ja yksityiskohtaisempi lähestymistapa taivaaseen, mutta pelkäänpä, että olemme suureksi osaksi menettäneet sen. Meillä on paljon opittavaa mormonien uskosta materiaalisesti todelliseen tuonpuoleiseen.

Mormoneilla on myös hyvin vahva ymmärrys kuolleiden ja elävien välisestä yhteydestä. Me katoliset voimme oppia arvostamaan omaa vastuutamme kuolleita kohtaan uusilla tavoilla opiskelemalla mormonismia.

Mitä mormonit voivat oppia katolisilta?

Mormonit uskovat, että kristillisyys alkoi mennä harhaan alkuperäisten apostolien kuoleman jälkeen, joten useimmat mormonit eivät lue paljoa perinteistä teologiaa. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Olen huomannut, että mormonit ovat teologisesti sivistyneempiä ja sitoutuneempia kuin minkään tuntemani kirkon jäsenet. He ovat uskomattoman lukeneita omien uskomuksiensa suhteen ja koska he ovat vähemmistöuskonnon edustajia, he ovat hyvin selkeitä pyrkiessään osoittamaan noiden uskomusten asiallisuuden ja johdonmukaisuuden.

Mormonit ovat teologisesti uteliaita ja älyllisesti rohkeita uskossaan. Mutta mormonit eivät useinkaan tiedä, miten heidän uskomuksensa sopivat muuhun kristilliseen perinteeseen. Yritän osoittaa työssäni, että mormonismi ei ole eristäytynyt ja luoksepääsemätön kristillisyyden muoto. Mormoniuskomuksissa on monia mielenkiintoisia rinnastuksia ja ennakkotapauksia kristillisen historian ja perinteen muissa osissa…

Mikä sinun ymmärryksesi mukaan on mormonismin keskeinen viesti?

Heidän keskeinen viestinsä ei eroa mistään muusta kirkosta. Jokainen mormoni, jonka kanssa olen keskustellut ja jokainen mormonien kirja, jonka olen lukenut, edistää Jeesuksen Kristuksen herruutta Jumalan poikana ja ainoana todellisena Vapahtajana…

Jos voisit kertoa paavi Francisille yhden asian mormoneista, mikä se olisi?

Aika on kypsä sille, että katoliset voisivat ottaa mormonit vakavasti. Hyvä aihe aloittaa olisi kardinaali Joseph Ratzingerin aikoinaan tekemän päätöksen uudelleen harkitseminen, joka koski myöhempien aikojen pyhien kasteiden kelpoisuuden kieltämistä. Hyvä aika aloittaa se olisi Rooma ja sitten kun mormonit avaavat uuden temppelinsä siellä!

Eli siinä ne ovat: neuvot, löydökset ja uskomattoman miehen käsitykset. Miehen, jolla oli aluksi vihamielisiä näkemyksiä kirkosta, mutta joka vähitellen oppi kunnioittamaan sen teologiaa ja jäseniä avaamalla mielensä ja todella lukemalla ja tutkimalla Mormonin kirjaa.

Olemme kiitollisia tohtori Webbin hyväsydämisyydestä, tutkimuksesta ja pyrkimyksistä levittää myönteistä tietoa mormonismista ympäri maailman.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Jonathan Decker ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”Catholic Professor: The Book of Mormon Is a Miraculous Text”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company