Yleiskonferenssi, tuo viikonlopuista parhain! Se on tilaisuus, jossa saamme kuulla elävän profeetan ja Kristuksen valitseman kahdentoista apostolin, sekä muiden innoitettujen henkilöiden puhuvan meille. Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi oli todennäköisesti erityinen kokemus kaikille siihen osallistuneille. Juhlistimme tuolloin Ensimmäisen Näyn 200. juhlavuotta. Presidentti Nelson kutsui koko yleisön yhtymään Hoosianna -huutoon.

Monia vahvistuksia Jumalallisen ilmoituksen jatkumisesta ja kirkon alkuaikojen tapahtumien opetuksista lausuttiin. Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi antoi maailmalle virallisen julistuksen, joka on vain kuudes kirkon palauttamisen jälkeen.

Puhuessaan konferenssissa presidentti Nelson pyysi meitä kuulemaan Kristusta ja tekemään kaiken voitavamme, jotta voisimme saada henkilökohtaista ilmoitusta. Omalla kohdallani tämä on tarkoittanut hyväksi havaittuihin pyhien kirjoitusten opiskelutapoihin palaamista, Vapahtajan sovituksesta opiskelemista ja pyrkimystä kääntyä herkästi rukoukseen mielessäni arjen tilanteiden keskellä.

Voisi sanoa, että harjoittelen yhä näitä kaikkia. Siitä huolimatta nämä asiat ovat todella auttaneet minua tuntemaan paremmin Vapahtajan läsnäolon elämässäni. Olen ymmärtänyt, että tuntiessani Pyhän Hengen vaikutuksen Kristus on kanssani sen kautta. Uskoni Häneen on vahvistunut ja olen oppinut ymmärtämään Hänen tehtäväänsä paremmin.

Miksi yleiskonferenssi on niin merkityksellinen?

Olen elämässäni ajautunut tilanteeseen, jossa tunnen tarvetta saada vastauksia hyvin moniin kysymyksiin. Kaipaan varmuutta siihen, että tiedän valitsevani oikein kun edessä on monia ratkaisua vaativia asioita. Yleiskonferenssit ovat aiemminkin elämässäni antaneet minulle ohjausta Taivaalliselta Isältä pienemmissä ja suuremmissa kysymyksissä (esim. Kuinka Jumala johdatti ammatinvalintaani). Siksi toivon saavani selkeyttä mieleeni myös tällä kertaa.

Yleiskonferenssi on aina ollut minulle tilaisuus tuntea erityistä yhteyttä taivaaseen. Tuon viikonlopun aikana kahdesti vuodessa tunnen, että minut on kutsuttu nousemaan Herran luokse. Joskus Pyhän Hengen läsnäolo on niin voimakas kokemus, että se fyysisesti väsyttää. Sen sijaan, että esimerkiksi jaksaisin kirjoittaa ylös kaikkia ajatuksiani huomaan vain nauttivani kohottavasta ilmapiiristä.

Vuosi sitten saimme yhdessä mieheni kanssa osallistua yleiskonferenssiin paikan päällä Salt Lake Cityn konferenssikeskuksessa. Konferenssikeskuksen valtavuus ei välity kameran kautta. Ei myöskään kaikki konferenssia ympäröivä kulttuuri, jonka kokeminen auttoi myös ymmärtämään hieman syvällisemmin sitä, mitä yleiskonferenssi oikeastaan merkitsee meille yhteisönä.

Mutta tärkeintä tässä tapahtumassa on kuitenkin Henki, joka on läsnä. Ja se välittyy aivan samalla tavalla myös koteihimme lähetysten kautta. Tällä kertaa koronaviruksen takia paikalla eivät kuitenkaan ole kuin puhujat ja muut kokouksen kulkuun osallistuvat.

Tässä artikkelissa enemmän siitä, miksi yleiskonferenssia kannattaa odottaa.

Kuinka saada vastauksia ja ohjausta Jumalalta?

Yleiskonferenssi on loistava tilaisuus saada henkilökohtaista opastusta Taivaalliselta Isältä. Joskus saamme vastauksia kysymyksiimme suoraan puhujien sanojen kautta. Yhtä hyvin voimme kuitenkin saada hengellisiä vaikutuksia Pyhän Hengen innoittamina, jolloin saamme esimerkiksi jonkin ajatuksen tai mielikuvan sen seurauksena mitä puheessa sanotaan. Nämä kannattaa aina merkitä muistiin!

Yhtä huomionarvoista on, että valmistaudumme ilmoituksen saamiseen etukäteen. Vanhin Cook mainitsi Huhtikuun 2020 yleiskonferenssissa joitain muistamisen arvoisia asioita, jotka meidän on hyvä ottaa huomioon kun tavoittelemme ohjausta Jumalalta omaan elämäämme. Hänen mukaansa on tärkeää, että:

”- Rukoilemme hengellistä ohjausta. Meidän pitää kunnioittavasti ja nöyrästi etsiä ja pyytää sekä olla kärsivällisiä ja alistuvia.

– Valmistaudumme saamaan innoitusta. Tämä edellyttää sitä, että olemme sopusoinnussa Herran opetusten kanssa ja noudatamme Hänen käskyjään.

– Nautimme sakramentin kelvollisena. Kun teemme niin, me todistamme ja lupaamme Jumalalle, että otamme päällemme Hänen pyhän Poikansa nimen ja että muistamme Hänet ja pidämme Hänen käskynsä.”

Lisäksi vanhin Cook opetti, että päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen ja pohtiminen auttaa meitä saamaan vastauksia. Samoin meille on avuksi se, että pyrimme olemaan siunauksena jollekulle toiselle.

Lue lisää vinkkejä konferenssiin valmistautumiseen tässä artikkelissa.

Valo voittaa aina pimeyden

Usein silloin kun jotain hyvää on tapahtumaisillaan paholainen yrittää estää sen. Hän yrittää estää meitä osallistumasta tai saada aikaan tilan, jossa emme voi vastaanottaa Jumalan ohjausta. Ennen yleiskonferenssia tai temppelimatkaa voin usein tuntea, että kaikki tuntuu olevan vaikeaa ja epäonnistuvan. Mitä enemmän tunnen tarvitsevani Jumalan ohjausta, sitä vaikeammalta sen saaminen vaikuttaa.

Silloin tuntuu kuin jonkinlainen pimeys ympäröisi. Tämä ei ole pyhien kirjoitusten mukaan ennenkuulumatonta. Jopa ennen Ensimmäistä Näkyä, jossa Joseph Smith todisti Taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä, hän tunsi paholaisen yrittävän estää häntä rukoilemasta. Kun ponnistelemme haasteista huolimatta eteenpäin voimme tuntea Heidän valonsa ja ”kuulla” Heidän äänensä elämässämme osallistuessamme yleiskonferenssiin. Se on aina vaivannäön arvoista!

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis