Mitä ihmettä tarkoitamme termillä ”elävä profeetta”? Jos Raamattu on tuttu juttu, olet saattanut kuulla Mooseksesta tai Nooasta. He olivat Jumalan kutsumia miehiä, joilla oli jokin erityinen tehtävä Häneltä. Hyviä uutisia! Jumala on kutsunut profeetan myös nykyaikana!

Mooseksesta saattaa tulla mieleen vanha, pitkäpartainen, kaapuun pukeutunut henkilö, joka kantaa mukanaan massiivista sauvaa. Nykyajan profeetta ei näytä tällaiselta. Kuka tietää näyttikö Mooseskaan, mutta ehkä olemme tottuneet ajattelemaan näin taiteen tai elokuvien perusteella. Profeetta on kyllä yli 90-vuotias, mutta presidentti Nelsonilla ei siitä huolimatta ole käytössään edes kävelykeppiä eikä hänellä itseasiassa ole partaakaan.

Mikä on profeetta?

Profeetta on mies, jonka Jumala on kutsunut ja jolle Hän on antanut valtuuden edustaa itseään maan päällä. Elävä profeetta siis opettaa ihmisiä Jeesuksesta ja puhuu ihmisille asioita, joita Jeesus haluaisi heille kerrottavan. Hän välittää viestejä Jumalalta ihmisille.

Profeetta johtaa Jumalan valtakuntaa eli kirkkoa maan päällä. Profeetalla on Jumalan edustajana oikeus tehdä Hänen työtään ja Jumala siunaa häntä siihen tarvittavilla kyvyillä. Jumala on antanut hänelle voimansa ja valtuutensa, eli pappeuden. Profeetan kautta pappeutta voivat käyttää muutkin ihmiset. Mutta profeetta eroaa muista pappeuden haltijoista siinä, että hänellä on kaikki pappeuden avaimet. Se tarkoittaa, että hän johtaa pappeuden käyttämistä maan päällä ja pystyy toimimaan missä tahansa asiassa Jumalan puolesta.

Voit lukea lisää pappeudesta tästä artikkelista.

Jo aivan alusta saakka Jumala on kutsunut profeettoja. Myöhempien aikojen pyhät pitävät Aadamia ensimmäisenä profeettana. Kun ihmiset olivat halukkaita kuuntelemaan, Jumala kutsui aina profeetan opettamaan heitä.

Kuinka maan päällä on elävä profeetta?

Aikoina, jolloin ihmiset eivät halunneet seurata profeetan ohjausta, Jumala otti valtuutensa pois maan päältä. Ihmiset jäivät mahdollisesti aikaisemmilta profeetoilta säilyneiden tietojen varaan, mutta heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää Jumalan voimaa. Tällaisia aikoja kutsutaan luopumukseksi. Kun ihmiset uudelleen pyrkivät kääntymään Jumalan puoleen, etsivät Häntä ja olivat valmiita pitämään Hänen käskynsä, Jeesus lähetti jälleen profeetan heidän keskuuteensa.

Kristuksen maanpäällisen elämän jälkeen seurasi suuri luopumus. Jeesus oli muodostanut kirkon ja asettanut Pietarin johtamaan sitä. Hänelle ja muille Kristuksen valitsemille apostoleille oli annettu pappeus. Suurin osa apostoleista kärsi marttyyrikuoleman ja vähitellen Jumalan valtuus menetettiin maan päältä. Tietämättömyyttään, vallanhaluisuuttaan tai järkeilyään ihmiset muuttivat monia Kristuksen opetuksia, joita heille oli säästynyt.

Uskonpuhdistajat pyrkivät 1500-luvulta lähtien korjaamaan kirkon oppiin eksyneitä virheitä. Jumala epäilemättä ohjasi heitä ja heidän tekemänsä työ oli arvokkaana pohjana sille, että 1800-luvun alussa maailma oli valmis uuden profeetan kutsumiselle. Yhdysvalloissa oli tuolloin uskonnonvapaus ja paljon uskonnollista liikehdintää ihmisten etsiessä Jumalaa elämäänsä. Heidän keskuudestaan Jumala kutsui Joseph Smithin profeetaksi. Hänen avullaan Jumala palautti jälleen pappeuden valtuuden ja saman järjestyksen, joka Kristuksen alkukirkossa oli ollut.

Täältä voit katsoa videon profeetta Joseph Smithistä tai lukea artikkelin saadaksesi lisätietoa hänestä

Joseph Smithin jälkeen maan päällä on ollut aina elävä profeetta. Kun profeetta kuolee, pappeuden valtuus säilyy apostoleilla, jotka antavat heillä olevat pappeuden avaimet keskuudestaan seuraavalle profeetalle. Jumala on ilmoittanut, että sen tulee olla kauimmin tehtävässään toiminut apostoli. Mutta tästä huolimatta apostolit myös varmistavat rukouksen kautta, että Jumala todella on kutsunut kyseisen henkilön seuraavaksi profeetaksi.

Mikäli haluat lisätietoa uuden profeetan valitsemisesta, voit lukea aiheesta tästä artikkelista.

Mitä profeetta on sanonut viime aikoina?

Profeettojen opetukset keskittyvät kaikkina aikoina Jeesukseen. He pyrkivät johdattamaan ihmisiä Jeesuksen luokse. Profeetta opettaa ihmisiä Jeesuksesta, Jumalan suunnitelmasta meitä varten ja siitä, kuinka voimme palata takaisin Jumalan luokse. Hän auttaa ihmisiä tuntemaan Jumalan rakkautta ja näkemään, millaisia siunauksia Taivaallinen Isä haluaisi heille antaa.

Huhtikuun 2021 yleiskonferenssissa profeetta Russell M. Nelson kutsui ihmisiä poistamaan kuonan elämästään ja kasvattamaan uskoaan viiden yksinkertaisen askeleen avulla. Hän kehotti tutkimaan, päättämään uskoa, toimimaan uskossa, osallistumaan pyhiin toimituksiin ja rukoilemaan Taivaan Isän apua voidaksemme kasvattaa uskoamme Kristukseen.

Kesän aikana profeetta pyysi kaikkia ihmisiä tekemään voitavansa koronatartuntojen vähentämiseksi sekä ottamaan turvalliseksi ja tehokkaaksi havaitun koronarokotteen.

Lokakuun 2021 konferenssista voit katsella tulevana viikonloppuna esimerkiksi tämän linkin kautta ja kuulla itse, mitä profeetalla on sanottavana.

Meidän kannaltamme tärkein profeetta on profeetta, joka elää meidän aikanamme. Hän on se profeetta, jolla on Jumalalta tämän ajan ohjeita meille. Jumalan ilmoitus Aadamille ei ohjannut Nooaa siinä, kuinka arkki rakennetaan. Jokainen sukupolvi tarvitsee muinaisia pyhiä kirjoituksia sekä tämänhetkisiä pyhiä kirjoituksia elävältä profeetalta. Sen vuoksi teidän kannaltanne kaikkein tärkeintä olisi lukea ja pohtia Herran [profeetan] viimeisimpiä innoitettuja sanoja.” Ezra Taft Bensonin opetuksia

Onko elävä profeetta palvonnan kohde?

Profeetta on kyllä esimerkkinä Jumalan käskyjen noudattamisesta ja kehittynyt pitkälle Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa. Lisäksi Jumalan voima on hänen kanssaan ja auttaa häntä toimimaan tehtävässään. Mutta profeetta on ihminen kuten me kaikki. Hän ei ole meitä ylempänä. Myös profeetat tekevät virheitä, ainoastaan Jeesus oli maanpäällisen elämänsä aikana täydellinen.

Emme palvo profeettaa. Hän puhuu ja toimii Jumalan puolesta, mutta hän ei ole Jumala. Kukaan profeetta ei pyri saamaan ihmisiä seuraamaan itseään, vaan Vapahtajaa. Jos profeetta poikkeaisi Jumalan hänelle antamasta tehtävästä, Jumala ottaisi sen häneltä pois (ks. Wilford Woodruff virallinen julistus 1).

Miksi tarvitsemme profeettaa?

Taivaallinen Isämme rakastaa meitä aivan yhtä paljon kuin ihmisiä muinakin aikoina. Hän haluaa meidän tietävän itsestään ja suunnitelmasta, joka Hänellä on meitä varten. Hän puhuu meille profeetan välityksellä.

Voit lukea täältä Paulan kokemuksen profeetan sanojen kuuntelemisesta

Profeettaa verrataan pyhissä kirjoituksissa vartiotornissa seisovaan vartijaan. Hän näkee kauas ja tietää, mitä on tulossa. Sillä tavoin hän voi varoittaa ihmisiä valmistautumaan, kun vihollinen aikoo hyökätä.

Samalla tavalla profeetta auttaa ihmisiä valmistautumaan tuleviin haasteisiin yleisesti ja heidän henkilökohtaisessa elämässään. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että meidän aikanamme tapahtuu luonnonmullistuksia, erilaisia katastrofeja, sotia jne. Nykyajan profeetat ovat opettaneet esimerkiksi pitämään huolta ruokavarastosta kodeissamme, jotta olisimme mahdollisimman valmiita myös fyysisesti huolehtimaan itsestämme tällaisten asioiden kohdatessa.

Kirkko tarjoaa meille mahdollisuuden kasvaa hengellisesti ja kehittää Kristuksen kaltaisia piirteitä. Vielä tärkeämpää on, että se tarjoaa meille toimitukset, joita tarvitsemme palataksemme takaisin Taivaallisen Isämme luokse. Ilman profeettaa ei olisi olemassa kirkon organisaatiota. Hän johtaa sitä Jumalan tahdon mukaisesti.

Profeetta johtaa Jumalan voiman käyttämistä. Mooseksen oli tarpeen halkaista punaisen meren vedet, jotta Israelilaiset pääsisivät pakoon Egyptiläisiä. Mitä tahansa Jumala näkee tarpeelliseksi, profeetalla on voima tehdä se. Hänen kauttaan pappeus on siunauksena maissamme, seurakunnissamme ja kodeissamme. Profeetta voi valtuuttaa ihmisiä käyttämään Jumalan voimaa muiden auttamiseksi.

Taivaallinen Isämme ei ole jättänyt meitä yksin tai vaille ohjausta. Hän tietää, mitä tarvitsemme. Hän on kutsunut profeetan, jotta voisi siunata meitä monin tavoin.

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: