Miten usko siunaa elämääni? Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin vuonna 1830, ja se on tuonut elämääni monia upeita asioita. 

1. Mormonin kirja

Yksi tärkeimmistä siunauksista, jonka olemme saaneet evankeliumin palautuksen kautta, on Mormonin kirja. Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja pyhä kirja Raamatun ohella.

Profeettamme Russell M. Nelson on puhunut Mormonin kirjan tärkeydestä. Hän on kehottanut meitä pohtimaan, millaista elämämme olisi ilman Mormonin kirjaa, mitä emme tietäisi ja mitä meillä ei olisi ilman sitä. Minun olisi vaikea kuvitella elämää ilman Mormonin kirjaa, sillä se tarjoaa niin paljon tietoa Vapahtajastani Jeesuksesta Kristuksesta.

Itselleni Mormonin kirja on suuri siunaus. Yritän lukea sitä joka aamu ennen muiden töiden ja tehtävien aloittamista. Se on tuonut Henkeä elämääni. Olen myös huomannut esimerkiksi omassa lähetystyössäni, kuinka paljon tuo kirja muuttaa muiden ihmisten sydämiä.

2. Pappeus

Evankeliumin palauttamisen yhteydessä palautettiin pappeus eli valtuus toimia Jumalan nimissä. Pappeuden ansiosta voimme tehdä toimituksia kirkossamme, kuten kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen, sakramentti, sairaiden siunaamiset ja temppelitoimitukset.

Kaikki kelvolliset yli 12-vuotiaat miehet kirkossamme ovat pappeudenhaltijoita. Vaikka naiset eivät ole pappeudenhaltijoita, myös naiset nauttivat pappeuden siunauksista samalla tavalla kuin miehet. Naisilla on oikeus käyttää omissa tehtävissään samaa Jumalan voimaa.

Paras vertaus, jonka olen kuullut pappeudesta, on että se on “niin pitkä lusikka, ettet voi syöttää sillä itseäsi”. Pappeus on nimenomaan tapa palvella muita ihmisiä. Minua on palveltu pappeuden kanssa useasti. Minä olen pyytänyt ja saanut pappeuden siunauksia aina, kun minulla on ollut vaikeaa tai olen kärsinyt sairauksista.

3. Temppelit

Sen jälkeen, kun kirkko on palautettu maan päälle, ympäri maailmaa on rakennettu temppeleitä. Temppelit ovat kirkon jäsenillemme pyhiä paikkoja, joissa tehdään liittoja ja toimituksia. Ne ovat paikkoja, joissa on mahdollisuus tulla lähemmäs Jumalaa ja tuntea Hänen henkeänsä.

Suomessa on ollut temppeli vuodesta 2006 asti. Se sijaitsee Espoossa. On suuri etuoikeus, että meillä suomalaisilla on temppeli täällä omassa maassamme, ja että voimme käydä siellä usein.

Jokainen kerta temppelissä on minulle ihmeellinen kokemus. Vaikka sinne lähteminen tuntuu joskus uhraukselta, olen aina saanut siunauksia temppelissä käydessäni. Joka kerta tuntuu, että Jumala vuodattaa erityisen paljon rakkautta päälleni.

4. Elävä profeetta

Meillä on mahdollisuus kuulla profeettamme sanaa kaksi kertaa vuodessa yleiskonferenssissa. Näiden konferenssien välillä pystymme myös kuulemaan hänen sanaansa kirkon lehdessä Liahonassa sekä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi videoiden välityksellä. Profeetta ohjeistaa ja lohduttaa hänen aikansa ihmisiä.

Esimerkiksi tänä pääsiäisenä profeetta kutsui koko maailman paastoamaan pitkäperjantaina koronaviruksen keskellä. Miljoonat kirkon jäsenet ja kirkkoon kuulumattomat paastosivat ja rukoilivat yhdessä saman päämäärän vuoksi.

Profeetta kutsuu meitä jatkuvasti erilaisiin asioihin. Muutama vuosi sitten profeetta pyysi meitä pitämään kymmenen päivän lakon sosiaalisesta mediasta. Itse olen kokenut iloa profeetan kehotuksista ja niiden noudattamisesta.

5. Tieto Jumalasta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko opettaa selkeästi, millainen Jumala on. Ensimmäinen näky itsessään kertoo meille Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Sen kautta opimme, että Jumala ja Kristus ovat kaksi erillistä ihmistä, joilla on kuolematon, täydelliseksi tehty fyysinen keho.

Me emme usko Jumalaan, joka odottaa meidän rankaisemistamme. Me uskomme rakastavaan Taivaalliseen Isään, joka odottaa meidän palaamistamme takaisin Hänen luoksensa tämän elämän jälkeen.

Usko Jumalaan on aina merkinnyt minulle toivoa parempaan maailmaan. Se on antanut minulle rauhaa ja lohtua vaikeimpina aikoina. Silloinkin, kun tuntuu, ettei tässä maailmassa voi luottaa mihinkään, olen aina voinut luottaa Jumalaan.

6. Viisauden sana

Jumala on antanut meille myöhempinä aikoina oman terveyslakinsa eli viisauden sanan. Viisauden sana on ikään kuin käyttöohjeet kehollemme. Nämä Jumalan antamat ohjeet ovat olleet hyödyksi ja iloksi monille kirkkomme jäsenille.

Viisauden sana kehottaa elämään terveellisesti. Meidän tulisi pysyä erossa kahvista, teestä, alkoholista, tupakasta, huumeista ja muista päihteistä. Meidän tulisi pitää huolta kehostamme noudattamalla terveellistä ruokavaliota ja harrastamalla liikuntaa.

Viisauden sanan noudattaminen ei ole helppoa, kun ympärillä on ihmisiä, jotka eivät sitä noudata. Itse en ole kuitenkaan koskaan kokenut, että jäisin paitsi mistään. Viisauden sanan noudattaminen on tuonut minulle enemmän luottamusta itseeni ja terveyteeni.

7. Pyhän Hengen lahja

Kirkossa meillä on mahdollisuus saada Pyhän Hengen lahja eli jatkuva kumppanuus. Pyhä Henki ohjaa, suojelee ja varoittaa meitä. Hän innoittaa ja lohduttaa. Hän kohottaa ja inspiroi.

Profeettamme Russell M. Nelson on sanonut, ettei näinä päivinä ole mahdollista selviytyä ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta.

Pyhä Henki on ohjannut minua läpi elämäni. Kun olin 6-vuotias, hän johdatti minut ulos päiväkodin leluvarastosta, jonka sisälle olin jäänyt lukkoon. Kun olin 15-vuotias, hän kertoi minulle, että Mormonin kirja oli totta. Kun olin 19-vuotias, hän johdatti minut opiskelemaan oikeaa alaa oikeaan kaupunkiin.

8. Iankaikkiset perheet

Palautetun evankeliumin ansiosta voimme olla yhdessä perheidemme kanssa ikuisesti. Tämä onnistuu, kun solmimme pappeuden valtuudella iankaikkisen avioliiton temppelissä. Perheemme sinetöidään yhteen tuossa toimituksessa, eikä kuolema katkaise noita siteitä.

Kirkossa opetetaan paljon perheistä. Meitä neuvotaan rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia yhdessä perheidemme kanssa sekä varaamaan yksi ilta viikosta perheillalle. Perhejuhlistus opettaa meille selkeästi perheitä koskevia iankaikkisia periaatteita.

Itse en ole vielä solminut iankaikkista avioliittoa, mutta olen kiitollinen omasta perheestäni. Olen kiitollinen kodista, jossa sain kasvaa. Kodissamme on aina noudatettu evankeliumin periaatteita, ja nuo periaatteet ovat tuoneet paljon onnea perheeseemme.

 

Susanna Koivisto on Seuraa Kristusta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.